Z balíku peněz posílají krajští zastupitelé nejvíce prostředků na obnovu památkového fondu. „Oproti loňskému roku je celková částka rozdělená na tyto dotační programy o dva miliony vyšší. Novinkou je možnost získat dotaci na restaurování movitých kulturních památek, jako jsou třeba sochy, obrazy nebo oltáře. Pro ně dosud vhodný dotační titul nebyl. Nyní se v něm sešlo 15 žádostí, devíti z nich jsme s využitím částky 800 tisíc korun vyhověli," řekl radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Finance směřují například na kostely v Novém Hrádku, ve Starkově, Otovicích, Vižnově, Provodově-Šonově, Lukavici, Křivicích nebo Ličně a další. „Na všechny úspěšné projekty obnovy památek, kterých bylo celkem 35, kraj vyčlení 8,2 milionu korun," dodal krajský mluvčí Michal Friček.