„Každé prázdniny probíhají desítky běžných oprav, výměny oken, zateplení, modernizace vybavení. Jedny z největších investic do celkové rekonstrukce školy byly rekonstrukce památkově chráněných hradeckých budov Gymnázia J. K. Tyla a Rudolfina, kam se po rekonstrukci nastěhovala Obchodní akademie a Střední odborná škola," informovala Deník mluvčí kraje Martina Götzová.

Do opravy a modernizací škol investuje kraj postupně. Vyloženě v havarijním stavu krajské budovy škol nejsou. Nejčastěji potřebují výměnu oken, rekonstrukce střech či topení, opravy podlah, výmalby a tak podobně. Postupně se sestavují plány investic a oprav na období tří let, ze kterých se vychází při plánování rozpočtu.

Centra odborného vzdělávání

K modernizaci výuky přispěla centra odborného vzdělávání. Vznikala především za podpory evropských dotací, a to v rámci podpory rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, vzdělávacími institucemi a úřady práce.

„V kraji  kraji se jich za uplynulé roky realizovalo více než 20 v celkovém finančním objemu téměř čtvrt miliardy korun," upřesnila mluvčí. Kraj se na projektech podílel jejich dofinancováním.

Školství na Jičínsku

Opravené střední školy

Jičínsko – Kraj letos do oprav středních škol investoval nemalou částku. Někde stavební práce probíhaly během prázdnin, jinde se dotkly i začátku školního roku.

KOPIDLNO
Největší investicí je přestavba kuchyně na Střední zahradnické škole Kopidlno, na níž bylo vyčleněno 12,5 miliónu korun. „Cena bude nižší asi o 4 miliony. Ty použijeme na renovaci zastaralé elektroinstalace, jenž je naplánovaná na duben příštího roku," objasnil rozpočet radní Královéhradeckého kraje Josef Dvořák. Stavební práce bohužel nabraly mírné zpoždění a stále probíhají. Na začátek školního roku to ale vliv nemělo. Studenti nyní dochází na obědy do místní základní školy a pro ubytované v Domě mládeže jsou snídaně a večeře zajištěny v zámecké jídelně.

JIČÍN
Další škola, která se dočkala finanční injekce od svého zřizovatele je Střední průmyslová škola v Jičíně, na které stále probíhá oprava střechy. „Do budovy už zatékalo, takže rekonstrukce byla nezbytná. Střecha bude kompletně vyměněna za novou. Výuka probíhá zatím podle plánu. Provedli jsme bezpečnostní opatření, aby žáci ani zaměstnanci nebyli ohroženi," řekla k rekonstrukci, která vyjde zhruba na 3 milióny korun, ředitelka Alena Žálská.

NOVÁ PAKA
Řemeslníci přes prázdniny nezaháleli ani na Střední škole gastronomie, kde došlo k výměně starého a prorezavělého topení. Jeho renovace stále téměř půl miliónu. Moderním desingem se nově může pochlubit i vstup do školy a nezapomnělo se ani na drobné úpravy jako vymalování některých tříd. Ředitel školy Petr Jaroš by v opravách rád pokračoval a na stole už mu nyní leží projektová dokumentace na zateplení budovy a renovaci střechy.

Zkrátka nepřijde ani packá Integrovaná střední škola, na které ještě letos bude zahájena přístavba šaten, jenž si vyžádá podle prvních odhadů zhruba 6 miliónu korun. V Integrované střední škole bylo v roce 2013 zprovozněno nové Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl. Náklady na stavbu centra byly zhruba 15 milionů korun.

Slučování škol

Jičínsko – Slučování středních škol se bohužel nevyhnulo ani jičínskému okresu. V březnu roku 2013 došlo i přes velké protesty veřejnosti, ale také studentů, ke sloučení tří hořických škol. Z obchodní akademie, gymnázia a střední zemědělské školy se stal jeden subjekt s oficiálním názvem Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice.

„Žáků, kteří opouštějí základní školy, stále ubývá. V Hořicích je v současné době pět škol poskytujících střední vzdělání, což je značný počet vzhledem k velikosti města a množství jeho obyvatel. Když bychom například tato kritéria aplikovali na Hradec Králové, tak by krajské město muselo disponovat pěti desítkami středních škol, aby se Hořicím vyrovnalo. Škola bude moci po sloučení efektivně využít pedagogy napříč celou oborovou strukturou, skupiny žáků se budou moci propojovat při volitelných předmětech, zvýší se také její konkurenceschopnost. Jedním z cílů rovněž je, aby hořické gymnázium opět plnilo roli výběrové školy," zdůvodnil tehdy sloučení krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Hned dva roky poté se objevila zpráva o dalším slučování škol nejen na Jičínsku. Podle informací měly být spojeny Střední odborné učiliště v Lázní Bělohradu s Integrovanou střední školou v Nové Pace. Zde se ale záměr setkal s téměř nulovou podporou a rada kraje návrh na další slučování odložila. 

Vedení kraje sloučilo pět základních a středních škol


Hradec Králové - Také Královéhradecký kraj trápí úbytek dětí na středních školách. „Střední školy v Královéhradeckém kraji jsou v současnosti zaplněny z 60 procent. Počet žáků na krajských středních školách a učilištích v průběhu času spíše klesá. V roce 2012 bylo v těchto zařízeních 26 253 žáků, v roce 2015 23 777, což je pokles asi o dva a půl tisíce žáků," konstatovala Martina Götzová.

Dodala, že školy, které nejsou schopny zajistit svoje mzdové výdaje, dofinancovává kraj. Z prostředků kraje byly letos navýšeny platy vybraných učitelů odborných předmětů. Královéhradecký kraj v letech 2013 až 2016 sloučil kvůli nedostatku žáků a studentů několik škol:

• Základní škola, Hostinné, Sluneční 377 byla od 1. 7. 2013 sloučena s Odborným učilištěm, Hostinné, Mládežnická 329.

• Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 byla od 1. 8. 2013 sloučena se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Hradec Králové, Hradební 1029.

• Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 byla od 1. 7. 2014 sloučena se Základní školou, Hořice, Husova 11.

• Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 byla od 1. 1. 2016 sloučena s Mateřskou školou, Speciální základní školou a Praktickou školou, Hradec Králové.

• Základní škola, Hořice, Husova 11 byla od 1. 7. 2016 sloučena s Odborným učilištěm a Praktickou školou, Hořice, Havlíčkova 54.

Otázka na tělo pro Pavla Matějovského

Nová Paka - Jak je spokojen se svým zřizovatelem a zda se za poslední čtyři roky zlepšila situace ve školství, to byly otázky pro ředitel packého gymnázia a pedagogické školy Pavla Matějovského.

Troufám si říci, že s celkovým stavem školy jsem spokojený. Co se týká technické stránky zabezpečení výuky, v posledních letech došlo k výměně oken, topného systému, zrekonstruovali jsme sociálky, máme nové zázemí u tělocvičny, vybavení ve třídách i na domově mládeže, opravili jsme střechy na obou budovách. Nyní připravujeme výběrové řízení na rekonstrukci školní kuchyně s rozpočtem kolem 15 milionů.

Všechny zmíněné akce proběhly s vydatnou finanční podporou a administrativní pomocí zřizovatele. Po této stránce jsem velmi spokojen. Spokojen jsem i s nabídkou grantových projektů. Aktivní školy, mezi které určitě patříme, mají dostatečnou příležitost získat další mimorozpočtové prostředky ze strany zřizovatele. Negativně vnímám snad jen některá politická rozhodnutí, která někdy necitlivě zasáhnou do koncepce krajského školství. Z mého pohledu se situace v krajském školství stabilizovala. 

Největší projekty krajského školství
● Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva (Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové)
♦ Celkové výdaje projektu činily  13,9 milionu korun, 
z toho 11,6 milionu korun činila dotace EU.

● Podpora praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov (Střední průmyslová škola, Trutnov).
♦ Celkové výdaje projektu činily 35,2 milionu korun, 
z toho dotace 27,9 milionu korun .

● Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova, Hradec Králové
♦ Celkové výdaje projektu činily 14,1 milionu Kč, z toho dotace EU pokryla 11,4 milionu korun.

● Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický 
a strojírenský průmysl (Integrovaná střední škola, Nová Paka)
♦ Celkové výdaje projektu činily 15,3 mil. Kč, z toho 10,3 milionu korun dotace EU.

● Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant (Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny)
♦ Celkové výdaje projektu činily 5,3 milionu korun,
z toho 4,4 milionu korun pokryla dotace EU.