„Krajská hygienická stanice (KHS) upozorňuje na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže. Po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou," informovala Libuše Jůvová, ředitelka odboru hygieny KHS Královéhradeckého kraje.

Vlastní měření v autokempingu u přehrady Rozkoš minulý pátek prováděli pracovníci laboratoří Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Bylo prokázáno překročení I. stupně limitní hodnoty jak v ukazateli sinice, tak i chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody. Z tohoto důvodu byla voda určená ke koupání v koupacím místě u autokempu hodnocena jako zhoršená, a to i v souladu s platnou vyhláškou o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

„V případě změny jakosti vody vás budeme informovat," doplnila ještě ředitelka Jůvová.