Pátý Česko-Moravský košt pořádali členové Spolku přátel českého a moravského folkloru Hořičky – Křižanov. Návštěvníci zaplatili dvě stokoruny a pak mohli libovolně ochutnávat slivovičky, likéry, hruškovice, meruňkovice, speciality z různého ovoce, i směsi. Celkem se letos podařilo nashromáždit 415 od 207 vystavovatelů.

Verdikt v Klídku

Veřejnému koštu předcházela před týdnem degustace v penzionu Klídek v Mezilečí u Hořiček. Odborníci u každého vzorku posuzovali nejen chuť, ale i vůni, vzhled a celkový dojem. Hledali také to, co do pálenek a likérů nepatří. Tedy různé pachutě, aceton, hnilobu a podobně. „I přes nedostatek ovoce na pálení, na které se tady podepsaly jarní mrazy, je toho dost. Každý rok do soutěže vystavovatelé posílají vzorky z celé republiky, letos přibylo hodně moravských,“ konstatoval prezident koštu Zdeněk Mencl.

Vítězem je Moravan

„Letos poprvé zvítězil vystavovatel z Moravy. Je jím Zbyněk Machálek se slivovicí, který získal maximální počet, tedy padesát bodů,“ doplnil Zdeněk Mencl. Šampion dostal originální broušený pohár a metrovou jitrnici.

„Jsme rádi, že můžeme ochutnat nejen české, ale i moravské slivovičky. Jen musí být člověk opatrný a hlídat se, aby mohl vyzkoušet co nejvíc,“ svěřil se jeden z koštujících. Přehlídka krojovaných folklorních sborů z Kyjovska, náchodská skupina Klapeto a cimbálovka z Červeného Kostelce podtrhly veselou atmosféru oblíbené akce.

Z celkového množství vzorků, které na Česko-Moravském koštu slivovice pořadatelé předkládají veřejnosti, vždy něco zbude. „Nikdy se vše nevypije. Zhruba padesát vzorků vždycky zůstane. Všechny archivujeme a příští rok se opět dostanou do soutěže pod jmény  svých vystavovatelů,“ vysvětlil pro zajímavost prezident koštu Zdeněk Mencl. „Čím starší, tím lepší“ však nemusí vždy platit. Mezi  letošními 415 vzorky se objevily i slivovice a pálenky už od roku  2001 nebo ořechovka z roku 1989. Vítězná slivovice Zbyňka Machálka byla vypálena loni.