Hygienici provedli 148 kontrol a někde byly závady tak vážné, že musely padnout pokuty. Tři tábory dostaly sankce v celkové výši 4200 korun. Většina táborů však kontrolou prošla.

„Sankce byla udělena ve třech případech za nedostatky ve stravování. Konkrétně se jednalo o závady při manipulaci s potravinami, ve skladování potravin, nedodržení doby jejich použitelnosti nebo křížení čistých a špinavých činností," sdělila mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí.

Nejčastějším prohřeškem byly nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí, zásobování pitnou vodou a v zajištění podmínek pro osobní hygienu, když si děti například nemohly po použití latríny umýt ruce.

Na třech táborech byly také  zaznamenány hromadné zažívací potíže, ve dvou případech se nezjistil jejich původ.