Akce se konala ve spolupráci s vedením České geologické služby, Muzea Českého ráje a Chráněné krajinné oblasti. V sále Střední umělecko-průmyslové školy účastníky přivítali předseda správní rady Geoparku Václav Ziegler se starostou Turnova Tomášem Hocke.

První geopark v republice

Blok sedmnácti přednášek zahájil geolog turnovského muzea Tomáš Řídkošil. Zdůraznil, že Geopark Český ráj se stal na konci roku 2003 prvním v České republice pod patronací UNESCO. „Nejde však jen o geologii. Zařazení se týká i živé přírody," podotkl Tomáš Řídkošil. Podle něj se brzy podařilo rozptýlit obavy veřejnosti ze zákazů veškeré formální činnosti. Cílem bylo zapojit do strategie rozvoje území veřejnou správu i představitele výrobních společností a místních firem. „Území je nyní lokalitou, o kterou se stále více zajímají zahraniční návštěvníci, především z Německa, Holandska a Polska. Přibývají i návštěvy lidí z Asie, Austrálie a USA. Ti zde obdivují unikátní historii, nové expozice i tematické workshpy," dodal geolog Řídkošil. Martin Hrubeš z ministerstva životního prostředí zdůraznil, že Geopark Český ráj získal výhodu v tom, že přišel včas. Ostatní parky už později na dotační program ministerstva nedosáhly, protože ten záhy skončil.

Zkoumalo se už za Rakousko-Uherska

Zástupce České geologické služby Petr Mixa pak připomněl 90. výročí založení této služby a její význam pro veřejnost. „Základní průzkum zemského podloží tu existoval už za Rakouska-Uherska, avšak současnými moderními metodami se před dvanácti lety podařilo pokrýt výzkum území celé republiky. Toho hojně využívá odborná veřejnost," řekl Petr Mixa.

Upozornil, že na této práci se podílela řada geologů specialistů. Zmapovali a podrobně popsali geologii území, které dnes čeká přepis do požadovaného formátu 3D. Tyto podklady budou využity například při zjišťování geologické stability podloží u přístavby jaderných elektráren nebo při důsledcích „geologického hazardu" na stavbě dálnice u Lovosic.

Vedoucí odboru mapování Českého ráje, Lilian Švábenická upřesnila, že mapování s pomocí šedesáti odborníků začalo v roce 2008, ukončeno a vytištěno bylo v mapových podkladech vloni. Zasahuje do 80 procent území Chráněné krajinné oblasti Českého ráje, obsahuje ložiska jeho nerostných surovin a je skutečným rájem pro geology.

Popisuje totiž nejen zásoby stavebního kamene, sklářských písků, zdrojů vody, ale i stupně znečištění spodní zeminy těžkými kovy. Všechny podklady jsou veřejně dostupné na stránkách (www.geology.cz).

Poklad a škola geologie

Jako nejstarší, a proto unikátní část zdejšího geoparku, Riegrovu stezku, všem přiblížil Václav Kachlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Lokalita má údajně podobné znaky, jaké lze pozorovat na západě severoamerického kontinentu.

„Geologie Českého masivu tu však vznikla na velice malé ploše, při obrovských tlacích hornin, avšak bez vysokých teplot. V ohraničení Krkonoš, Německa a spodní jižní části, tak v Jizerské oblasti, vznikly zajímavé minerály, jako slída a český granát, v Riegrově stezce je pak přítomný i naprosto unikátní modrý antimon," uvedl.

Podle Kachlíka i závěr procesů, které tu v zdejších horninách před miliony let probíhaly, se poblíž toku Jizery vytvořila tektonická šupina, která navazuje na železnobrodský vulkanický komplex, starý asi 500 milionů let. Tímto utvářením prý na některých místech vznikly vzácné lokality světového významu. Právě z těchto důvodů zdejší území autor označil přímo za geologický poklad či školu geologie.

Potleskem přítomní odměnili například přednášku Stanislava Čecha o utváření pískovcových skal v Českém ráji, Vladislava Rappricha o vzniku a činnosti zdejších sopek. Značný zájem pak vyvolala prezentace Daniela Smutka o vlivu těžby písků na režim povrchových a podzemních vod ve zdejší krajině v největším pískovcovém lomu Českého ráje, ve Střelči. Autor přiblížil specifika těžby, důležitost geologických průzkumů i nebezpečí tekutých písků. O využití kamene předešlými generacemi, a to i zmínky o prvním osídlení zdejší krajiny lidmi v období střední doby kamenné, hovořili pracovníci turnovského muzea.

Poznatky využívá veřejnost

„Vzrůstající zájem odborné veřejnosti nás samozřejmě těší. Zvláště pak lidí ze zahraničí, kteří směřují do geologicky unikátní a námi propagované lokality," řekl pro Krkonošský deník pořadatel konference docent Václav Ziegler a dodal: "Oceňujeme i přístup zdejší veřejnosti. Stavebníci, projekční společnosti a zejména samospráva, ti všichni vytušili důležitost naší služby pro své investice a rozvojové plány. Díky našim poznatkům se vyvarují obrovským nákladům na pozdější likvidace škod. Vždyť i ze současné historie známe mnoho případů sesuvů půdy, na které jsme i upozorňovali a na jejichž kontě pak byly obrovské materiální škody, kterým bylo možné předejít. A to rozhodně mnohem levněji," konstatoval Václav Ziegler.

Součástí konference byla i výstava Dekorační kameny, kterou v Galerii turnovského muzea zahájil docent Zdeněk Kukal.

Otakar Grund