V krátkých medailoncích vám jednotlivé vesnice postupně představíme a také se dozvíte, proč se do soutěže přihlásily.

Obec Konecchlumí se rozkládá na 702 hektarech, přináleží pod ní vesnice Kamenice. V současné době v níž žije 402 obyvatel. První zmínka o Konecchlumí pochází ze 13. století.

„Soutěž za posledních šest let přinesla naší obci bezmála milion korun za Zelenou stuhu v roce 2008 respektive za Modrou stuhu v roce 2012. Zelená stuha se udílí za příkladnou péči o přírodu a zeleň v obci, stuha modrá za aktivní kulturní a společenské dění," vysvětluje starostka Eva Lánská.

A v Konecchlumí je akcí víc než dost. Vzpomeňme třeba oblíbenou traktoriádu. Zálusk mají místní i na stuhu bílou, která oceňuje práci s mládeží. A co by to bylo za soutěžení, pokud by se nepošilhávalo po metách nejvyšších, tedy stuze Zlaté. I na ni si tu brousí zuby.