Jako rajská hudba musí znít všem občanům možnost jednodušší a přehlednější komunikace s úředníky. Minulostí by tak měly být dovolené vybírané z nutnosti navštívit úřad a následně na jeho půdě strávit několik hodin.

V provozu čtyřiadvacet hodin denně

Hradec Králové se nechal inspirovat několika dalšími městy České republiky a od roku 2018 plánuje spustit elektronický Portál občana. Jeho prostřednictvím budou lidé pohodlně podávat žádosti v kteroukoli denní 
či noční hodinu. Zároveň budou mít přehled o tom, 
v jaké fázi zpracování se jejich žádost nachází a v případě komplikací budou moci za pomoci jednoduchého komunikačního kanálu kontaktovat úředníka.

„Portál občana přinese jednoduchý a efektivní způsob obousměrné komunikace města s klienty a výrazně zjednoduší přístup k elektronickým službám města," poodhaluje výhody projektu Markéta Bartušová, tajemnice magistrátu.

Přesto však i nadále zůstane několik záležitostí, kvůli nimž se lidé budou muset na úřad dostavit osobně. To se týká vyzvednutí dokladů či podávání vysvětlení, například v rámci přestupkové komise.

Za pomoci portálu lze uzavřít manželství

Samotný Portál občana by měl být co možná nejpřehlednější. Předpokládá 
se rozčlenění do několika hlavních témat, která budou odpovídat různým životním situacím. Příkladem může být přerovský Portál občana, v němž mezi hlavní témata patří kupříkladu vydání cestovního pasu, poplatek ze psů, uzavření manželství či lovecký lístek. Po následném rozkliknutí se objeví podrobnější informace s instrukcemi, co vše je k vyřízení žádosti nutné zařídit. 
V závěru pak uživatel 
on-line vyplní nezbytné formuláře a odešle je.

Přístup k webovému rozhraní bude možný nejen z počítače, ale i z tabletů 
a chytrých telefonů. Pro registraci klienta postačí přihlašovací jméno a heslo.

Do budoucna město plánuje portál rozšířit 
o další funkce. Jednalo by 
se například o přehled pohledávek vůči městu či možnost elektronické platby poplatků.

Za pohodlí si město připlatí

Ještě v letošním roce vypíše město výběrové řízení pro firmy, které by portál zprovoznily. A náklady půjdou do milionů. Vždyť kupříkladu Kladno investovalo do Portálu občana zhruba třicet milionů korun.