Jsou počty kněží římskokatolické církve v Biskupství královéhradeckém dostačující, nebo je duchovních málo? Plocha diecéze přesahuje hranice východních Čech a ukrajuje si ještě část Vysočiny, celkem bychom tu našli 265 farností. Kněží je však o něco méně. Kolem 220 a v tomto čísle je ještě navíc zahrnuto několik vypomáhajících důchodců. Někteří kněží tak stíhají obhospodařovat farností více. „Pokud porovnáme počty kněží například v litoměřické nebo plzeňské diecézi, je na tom královéhradecká ještě velmi dobře," hodnotí biskup Josef Kajnek.

I když ideál je podle něho trochu jinde. „Když kněz ve farnosti nežije a pouze tam dojíždí, tak to není úplně ono. Nemůže být totiž s lidmi v tak blízkém kontaktu. Nejlepší je, když je kněz součástí obce, nebo města, čehož ale samozřejmě nelze dosáhnout všude," dodává Kajnek.

Čtyři noví kněží v letošním roce

Podle mluvčího diecéze Lukáše Pešky v letošním roce přijmou kněžské svěcení čtyři jáhni. Tři z nich v katedrále sv. Ducha už tuto sobotu. „Za posledních 15 let přibylo nejvíce kněží v letech 2001 a 2002, kdy se v obou případech světilo devět jáhnů. Od té doby tyto počty klesají, v posledních letech ovšem začínáme vnímat stoupající tendenci nových kněží," tvrdí Peška.

Než muž vstoupí do kněžského stavu, má za sebou dlouhou cestu. Studenti pětiletého semináře se stávají nejprve bohoslovci, a teprve poté jáhny, což je jakýsi předstupeň kněžství. Jáhen nemůže sloužit mši svatou, ale smí například udělovat svátost křtu, oddávat či pohřbívat. Trvalý jáhen může být i ženatý, v biskupství jich je přes třicet. „Když se někdo chce stát knězem, musí být nejprve vysvěcen na jáhna," upřesňuje biskup Kajnek.

Nenechat spadnout kostel…

Kněžství v sobě nezahrnuje pouze odsloužit jednou za týden nedělní mši, jde o poměrně náročný úkol. Už samo magisterské studium, ve kterém musí absolventi zvládnout teologii, filozofii, zabývající se řečtinou, hebrejštinou i dnešními světovými jazyky, nepatří mezi nejsnadnější. „Na kněze dopadá i mnoho hmotné odpovědnosti. Každá farnost má právní subjektivitu a on je za ní odpovědný. Stejně tak za kostel, který nesmí nechat spadnout a tak často shání dotace a sponzory na jeho opravu," připomíná biskup Josef Kajnek.

„Když má jít kněz do farnosti, musí dostat od biskupa dekret. Svou službu si nevolí sám, aby se tak ukázalo, že kněz není soukromý podnikatel, ale služebník církve," uzavírá generální vikář biskupství Josef Socha.