Zřejmě nemilým překvapením bylo pro členy městského zastupitelstva při dubnovém jednání, vystoupení jedné z občanek města. Jana Legáthová se jich totiž doslovně zeptala, zda jsou ochotni nést zodpovědnost za své nedávné rozhodnutí o fúzi nemocnice turnovské, s krajskou nemocnicí v Liberci.

Dříve spokojena

Kvůli tomu totiž došlo v turnovském zařízení k takovým změnám, které pacientům vůbec neprospívají. „Začátkem dubna jsem byla v turnovské nemocnici na gynekologické operaci. S výkonem lékařů i zdravotnického personálu jsem byla naprosto spokojena, ale kvůli fúzi obou nemocnic tu došlo ke sloučení lůžkového fondu gynekologie a chirurgie, což odporuje nejen etice, ale i hygieně," řekla Legáthová. Podle jejího tvrzení totiž mají oba sousední pokoje mužů a žen také společné sprchy a toalety, a zejména ženy se tak při společných setkáních často dočkaly nepříjemných překvapení.

„Také stres z dislokace a neúměrného zatížení lékařů se přenáší na pacienty a nepřispívá k jejich klidné léčbě," informovala zastupitele Jana Legáthová. Ta jim také vysvětlila, že například ještě chvíli před operací, místo toho, aby čekaly na zákrok, pacientky doslova běhaly po nemocnici a sháněly si volná lůžka. Legáthová zastupitele i náš deník oslovila s tím, že turnovskou nemocnici shodou okolností navštívila ještě před letošním sloučením s libereckým zařízením v roce 2010 a konstatovala, že poměry se zde podstatně zhoršily.

Co odpoví vedení?

To prý naprosto odporuje slibům zejména lékařů – zastupitelů o tom, že pacienti údajně změny po sloučení obou zařízení vůbec nepoznají. Všechny zastupitele pak závěrem ujistila, že se nejedná jen o mínění její, ale vesměs všech pacientů, se kterými se na oddělení setkala. To byl také důvod jejího dotazu, jestli jsou proto ochotni nést zodpovědnost za své rozhodnutí o fúzi obou nemocnic?

Přímé odpovědi se od komunálních politiků Jana Legáthová nedočkala. Zticha tentokrát byli i zastupitelé – lékaři. Starosta Tomáš Hocke ji pak požádal o písemné podklady s tím, že bude situaci osobně řešit.

„Je to pro mne překvapení. Všichni členové pracovní skupiny i vedení krajské nemocnice mne ujišťovali, že bude všechno v naprostém pořádku, což jak dnes vidím, patrně není. Požádám tedy především vedení liberecké nemocnice o vyjádření ke stížnosti paní Legáthové a pak s ní celou situaci projednám. Jejím vystoupením jsem byl překvapen, protože podobnou věc jsme nečekali," řekl včera pro Deník starosta Hocke. A slíbil, že poskytne i odpověď libereckého ředitelství.

Otakar Grund