Ti muži jsou od pohledu sympaťáci, asi se ženám líbí. Mluví otevřeně. Myslím, že jeden ze svého lůžka na psychiatrii. Některé scény film nevysvětluje, ponechává na divákovi. Možná některému zdá se film dlouhý. Možná i někomu trochu nudný. Film, který Zapůsobí až doma, třeba i s delším odstupem.

Jeden z jedenácti. Promítá se každý čtvrtek od sedmi večer. Ve čtvrtek 2. 11 v pořadí pátý z Dokumentárního podzimu v Židovské škole v Jičíně. Připravily organizace ProVize z.s; Baševi  o.p.s. a Kinedok. Přijít může každý, vstupné je dobrovolné. Poslední film bude 14. prosince. Kinedok, který filmy poskytuje, chce, aby se promítalo v malých alternativních prostorách, kde se lépe zážitek sdílí. Doporučuje pozvat zajímavou osobnost, která promluví a otevře diskuzi.

To se druhého prosince povedlo. Přišel pan farář Josef Kordík, který byl 24 roků kaplanem ve valdické věznici. Říká o sobě, že ve svém životě podal ruku tolika vrahům, jako málokdo. Odhaduje, že z vězňů, kteří v žaláři chodějí na mše svaté, či rozpravy o Bibli je asi polovina vrahů.

Otec Kordík dával otázky. Například ptal se, kdo ze sloupů Bible byl vrah. Mojžíš, Eliáš, apoštol Pavel. Bůh o sobě říká – stvořil jsem zlo. I zlo je motorem pokroku. V novodobé historii Stalin, Hitler. Najednou dostalo se setkání k diskusi o knížkách. Koukolík je blábol. Zase objevuje se problém překladu při edici bible. Nedobrý překlad změní smysl textu. Vězňové potřebují slyšet, že Bůh je milostivý. Jidáš nebude v pekle. Atd.

Je dobře, že součástí promítání je beseda, diskuze. Efekt zhlédnutí se umocní. Když přinese film otázky, nebo potřebu vyjádřit se, je dobrým filmem.  Na filmu Kainovy děti sešlo se 20 lidí. Už známé tváře. Převládali mladí.

Bohumír Procházka