I malá stavba může ukrývat tajemství. Přesvědčili se o tom pracovníci miletínské firmy Řemeslné stavby, kteří se pustili do rekonstrukce kaple Panny Marie na okraji Kačerova, dnešní součásti obce Zdobnice. Při čištění vnitřní omítky v zadní části svatostánku narazili na barevný podklad. Postupně ho odkrývali a zjistili, že se pod omítkou dochovala zřejmě původní freska. Zobrazuje kříž, kolem něhož se vznáší skupina andělů.

"Průzkumy nás nevarovali, bylo to opravdu překvapení. Nic takového se nám ještě nestalo. Jde o cenný nález z toho důvodu, že nejde o pouhou malbu, ale o skutečnou fresku," vysvětluje jednatel firmy Řemeslné stavby Jiří Vomela,

"Freska byla pouze na tomto místě. Kdo je autorem nevíme. Ale v budoucnu bychom ji chtěli nechat obnovit," říká starosta Zdobnice Petr Novotný.

Více o kapli a možná i o její vnitřní výzdobě by mohly prozradit staré kroniky, které však obec k dispozici nemá. Ví se pouze to, že byla postavena roku 1858. V současné době je součástí venkovské památkové zóny Kačerov, jediné zóny tohoto typu na Rychnovsku.

Letos prošla celkovou rekonstrukcí podle smlouvy za 844 104 korun. Její střechu a zvoničku pokryly štípané modřínové šindele, zrenovována byla ocelová mříž ve štítové části i původní dveře, okna a kamenné portály kolem oken a dveří, betonovou podlahu nahradila pískovcová dlažba. "Provádělo se také odvodnění a venku i uvnitř se dělaly nové omítky," vyjmenovává další práce na kapli Petr Novotný.

Kapli se prý podařilo zrekonstruovat také díky dotaci Královéhradeckého kraje.

Zdobnice přitom opravuje i památky v dalších částech obce. "Asi před pěti lety byla obnovena kaple v Souvlastní a postupnou rekonstrukcí prochází i kostel ve Zdobnici. Ta ale potrvá ještě dlouho, práce je tam ještě hodně," dodává Petr Novotný.

Část oprav má pak za sebou také kačerovský kostel sv. Kateřiny, který vlastní církev a ta se se také stará o jeho znovuvzkříšení.

Jak informoval Spolek Kačerov, stavební firma bude pokračovat v pracích zase příští rok: "Řemeslníci vyměňovali uhnilé části trámů, vyzdívali římsu a nakonec položili šindele. Kompletní šindelovou střechu už má věž, nové šindele jsou zhruba na polovině pravé strany a kolem věže. Poškozená plechová střecha je z roku 1964. Původně měl kostel šindelovou krytinu. V roce 2020 by mělo jít na opravu střechy a stropu 1 361 000 Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje."

Kačerov je prvně zmíněn ve spojitosti s rokem 1562. Jeho historie však sahá ještě dále. Podle legendy založili osadu uprchlíci ze svatopolského kláštera u Třebechovic, který v roce 1420 vypálili husité. Zdejší sklářská výroba zanikla kolem roku 1610, huť se časem přeměnila v rychtu a Kačerov v zemědělskou osadu. Až do začátku 17. století byl ryze českou vesnicí. Po Bílé hoře nastal odliv českého obyvatelstva a příliv německého. V roce 1888 stálo v Kačerově 104 domů a žilo tu 524 obyvatel. Po druhé světové válce se však Kačerov stejně jako jiné vesnice v pohraničí po odsunu německého obyvatelstva vylidnil. (Zdroj: informační panel v Kačerově)