Sochy zkoumá univerzita
Opravy Braunových soch v přírodním plenéru v okolí Kuksu a Hřibojed probíhají bez ohledu na připravovaný turistický projekt. Zatím však památkáři podnikají především stabilizační práce, které zabraňují dalšímu chátrání unikátních soch. „Na větší opravy zatím nejsou peníze. Narážíme na nedostatek pracovníků i financí," řekl Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy. Na sochách hlavně záchranné práce. „Spolupracujeme s pardubickou univerzitou, která se stará o sochy a navrhla nějaké postupy. Pravidelně je například specialisté očišťují od lišejníku. Dosavadní znalosti se u sochy v přírodní skále zatím ukázaly jako nevyhovující. Otázku ošetřování proto dál řešíme," potvrdil i kastelán hospitalu Libor Švec.

„Zaměřujeme se hlavně na infrastrukturu okolo Braunových soch," řekl Martin Puš, ředitel společnosti Revitalizace Kuks, která se na tvorbě plánů podílí.   V připravovaném projektu se přitom vůbec nemluví o samotných sochách. To je však záměrem.

„Oprava soch a betléma jako takového je věc památkářů a do toho my nebudeme vůbec zasahovat. S památkáři jednáme také, ale my se nyní chceme zaměřit na vybudování turistické infrastruktury. Vzniknout by mělo nové zázemí, parkoviště, informační centrum, občerstvení. Chtěli bychom ale i zlepšit cesty, zvýraznit poznávací okruhy a v neposlední řadě nakoupit inventář jako lavičky a koše," popsal ředitel Martin Puš z Revitalizace Kuks.

Mezi partnery projektu jsou zástupci okolních obcí, Dvora Králové nad Labem, ale i dalších institucí, například národního památkového ústavu. „Každou aktivitu, která udělá kulturnější prostředí pro místní památky, vítáme. Je to jenom dobře pro celé prostředí. Zájem nás všech je jasný, chceme zachovat památky, přírodu a prostředí také pro budoucí generace," řekl například starosta Hřibojed Miloš Dohnálek.

„Chceme pomoci turistům v lepší orientaci. Studie vyřeší kompletní areál, který se rozkládá na rozlehlém katastru více obcí. Představujeme si, že její součástí budou všechny věci – od parkování až po zeleň," přibližuje také kastelán Hospitalu Kuks Libor Švec.

Všem zapojeným organizacím jde především o zatraktivnění celého místa. Chtějí také navázat na opravy Hospitalu Kuks. „Tak jako se zvýšil návštěvnický komfort v Hospitalu, chtěli bychom ho zvýšit také v okolí Braunova Betléma. Evidujeme totiž značný nárůst zájemců o jeho prohlídku," myslí si Martin Puš. „Ještě lepší zpřístupnění tohoto místa je další logický krok po opravě hospitalu. Zajímavostí je, že vůbec prvním krokem byla digitalizace celého území, při kterém se zjistilo, že například některé sochy stojí na jiném území, než se dosud myslelo," usmívá se Puš.

Finanční prostředky na zrealizování celého záměru budou členové projektového týmu teprve shánět. „Předpokládám, že se cena za realizaci bude pohybovat v desítkách milionů korun. Určitě to nebude takový rozsah jako při opravě hospitalu. Ale podobně jako termín realizace, nedá se zatím odhadnout ani její cena," přiznává Martin Puš, ředitel Revitalizace Kuks.