Přivítají tu také zástupce mezinárodních organizací. Přípravy jsou teď, týden před konáním sněmu, v plném proudu.

„Valný sněm se pokaždé koná v jiném kraji. Letos jsme soutěžili například s velmi moderním konferenčním centrem v Trutnově," uvedl hlavní koordinátor David Zandler. Že se Litomyšl stane dějištěm důležitého sněmu, vědí skauti už delší dobu. Jako hostitelské město byla vybraná už před rokem. Skautům během sněmu poslouží nově zrekonstruované prostory zámeckého návrší.

Aby to 
všechno klaplo

Celý rok proto byl ve znamení náročných, ale především pečlivých příprav. Organizačně celou akci zajistit nebylo jen tak. Přípravu si vzali za svou litomyšlští skauti. Bez nároku na honorář přípravě věnují většinu volného času.

„Na všem se podílí přes devadesát skautů z Litomyšle, ale i okolí, kteří se nám přihlásili. Naší starostí je především připravit zázemí sněmu tak, aby mohl hladce proběhnout," konstatovala Jana Harušťáková, jedna z litomyšlských skautek, která se na přípravě sněmu aktivně podílí.

Jak skauti sami prozradili, organizace není žádná sranda. Na sněm přijede na pět set skautských delegátů z celé republiky.
„Museli jsme například vymyslet systém registrace takového počtu delegátů, přičemž očekáváme, že velké množství z nich přijede téměř najednou. Důležité bylo zajistit jejich ubytování na různých místech Litomyšle i stravování. Také jsme pro delegáty vymýšleli  množství aktivit, které je zabaví, pokud budou mít zrovna volno," popsala jen malou část z důležitých úkolů, které skauty po více než rok zaměstnávaly, Jana Harušťáková.

Teď například aktuálně skauti dokončili obsáhlou informační brožuru, která delegátům pomůže v orientaci. Zapeklitým úkolem se ukázalo  i sehnat potřebné množství židlí.

Z Litomyšle 
s novým jménem

Na čtrnáctém Valném sněmu Junáka budou delegáti během celého víkendu projednávat další směřování organizace, její strategii do roku 2022 a také volit nové členy ústředních orgánů.

Nástup nového občanského zákoníku s sebou přinesl nutnost celou organizaci přejmenovat. Doposud oficiální název zní Junák, svaz skautů a skautek ČR. „Právě v Litomyšli bude vznikat nový název. Návrhy jsou například Skaut CZ a podobně. Jsme zvědaví, jak to dopadne. Je velmi hezké, že nový název vznikne tady," uvedl David Zandler.

Mezinárodní rozměr celému sněmu dodají zástupci dvou celosvětových skautských organizací. Zvučná jména na sněm zavítají i z naší vlasti.

„Záštitu nad celým sněmem převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zajímavé je, že i v poslanecké sněmovně sedí mnoho skautů. Účast na zahajovacím ceremoniálu přislíbil i Jan Hamáček, současný předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mezi dalšími by Litomyšl měla hostit i například ministra školství Marcela Chládka," vyjmenoval David Zandler.