Taková jsou nejzávaznější zjištění Hodnocení krajů, průzkumu, jenž se zaměřil na zadávání zakázek, rozdělování dotací a nakládání s finančním majetkem. Zrovna dobře z něj nevyšly ani Královéhradecký a zvláště Pardubický kraj. Ten pohořel hlavně v transparentnosti veřejných zakázek.

„V hodnocení celkové transparentnosti Pardubický kraj dosáhl podprůměrných výsledků a skončil na 10. příčce. Chyběly zejména informace o uchazečích o zakázku, vybraném dodavateli, písemné zprávě zadavatele. Z hlediska povinného zveřejňování smluv kraj skončil na 11. místě, kdy publikoval smlouvy v úhrnné hodnotě 44 % všech prostředků vynaložených na zakázky, chyběly smlouvy za 406,4 milionů korun. V případě povinného uveřejnění uhrazené ceny kraj porušil zákonnou povinnost v 39 % případů," řekl Martin Kameník, předseda sdružení Oživení.

Kritiku uznal

Pardubický hejtman Martin Netolický si v reakci na hodnocení posypal hlavu popelem a slíbil rychlou nápravu.

Nezapomenul však, podobně jako další čeští hejtmani, upozornit, že vesměs jde o chyby předchůdců ve vedení kraje. To nové vedení prý začalo smlouvy zveřejňovat bezprostředně hned po období, kterého se výzkum týkal. Těmi předchůdci však byli taktéž lidé z ČSSD –  v Pardubicích exhejtman Radko Martínek, v Hradci dosavadní hejtman Lubomír Franc.

Podobné výtky jako k pardubickému hejtmanství ale analýza směřuje i ke Královéhradeckému kraji, ačkoliv ten ve srovnání dopadl o něco lépe.

„Z hlediska povinného zveřejňování smluv se kraj umístil 10. v pořadí, kdy publikoval smlouvy v úhrnné hodnotě 67 procent všech prostředků vynaložených na zakázky. Chyběly smlouvy za celkem 211,8 milionů korun. V případě povinného uveřejnění uhrazené ceny kraj porušil zákonnou povinnost ve třetině případů," píše se v analýze.

Královéhradecký kraj je však mezi 14 hodnocenými českými kraji poslední v transparentnosti svého rozpočtu. Slavně se ale neumístilo ani pardubické hejtmanství – na 10. místě. Podle analýzy je velkou  bolestí absence důvodových zpráv na internetu či „rozklikávací" rozpočet.

Smlouvy jsou veřejné

Výzkum se zaměřil na období od dubna 2012 do dubna 2013. Právě před dvěma roky  totiž začal platit zákon, který nařizuje smlouvy u veřejných zakázek zveřejňovat. Na podzim téhož roku se pak konaly krajské volby, ve kterém ČSSD obhájila držení obou východočeských hejtmanství.

Občanské sdružení Oživení prosazuje principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje. Průzkum vznikl za podpory Fondu Otakara Motejla a Velvyslanectví USA.

Zákon plníme, a pokud ne, splníme…
Lubomír Franc (ČSSD), hejtman Královéhradeckého kraje:„Královéhradecký kraj od dubna 2012 zveřejňoval všechny smlouvy nad 500 tisíc korun, ovšem na svém starém profilu zadavatele, a to do 31. 12. 2012 a to tehdy, pokud byla veřejná zakázka ukončena.  Od 1. 1. 2013 si kraj zřídil certifikovaný profil zadavatele a zde jsou všechny nové smlouvy nad 500 tisíc korun, případně dodatky ke smlouvám zveřejňovány. Pokud Oživení tvrdí, že nejsou uveřejněny smlouvy, pravděpodobně veřejné zakázky ještě nebyly ukončeny a přešly na nový profil zadavatele, kde jsou již smlouvy zveřejněny."

Martin Netolický (ČSSD), hejtman Pardubického kraje:„Okamžitě po sdělení této informace jsem se dotázal odpovědných pracovníků krajského úřadu, jak je možné, že Pardubický kraj propadl ve srovnání s ostatními úřady. Ředitel krajského úřadu dostal za úkol prověřit systém zveřejňování smluv v Plzeňském kraji (v hodnocení dopadl nejlépe) a upravit metodiku případně další vnitřní předpisy tak, aby byly údaje dostupné, přehledné a srozumitelné. Hodnocené údaje pochází z velké části z minulého volebního období. Záleží mi však na otevřenosti úřadu vůči veřejnosti."