Uchazeči si mohou podat dvě přihlášky jako v minulých letech, ale budou psát pouze jeden přijímací test. Změnou pak budou dva pokusy na splnění zkoušky, přičemž se bude počítat pouze ten lepší výsledek. Akceptovat jej budou obě školy, které si žák vybere.

Podle řady ředitelů středních škol budou výsledky z jednotných zkoušek objektivnější. Výsledky ze základních škol jsou totiž diskutabilní, protože každá základní škola má nasazená jiná kritéria výuky, některá je má přísnější, jiná měkčí. Výsledky žáků ze základních škol tak půjdou při přijímacím řízení na středních školách s maturitou poněkud do ústraní. Důsledkem podle odborníků bude, že výuka v českém jazyce a matematice se začne orientovat zejména na přípravu na přijímací testy.

Na rozpacích je z jednotných testů i řada rodičů. „Holka je už přijatá na umělecko-průmyslovou školu, dělala pouze talentovky. Ale jednotná podoba přijímaček je podle mě k ničemu. Pro učební obory s maturitou budou zbytečně těžké, pro gymnázia asi lehké a školy budou ve finále výsledky přijímaček obcházet," míní Petra Hodná z Pardubic.

Ilustrační fotoStejný názor má Lucie Vosáhlová z Holic. Jedna její dcera studuje ve Vysokém Mýtě podnikatelskou školu, druhá obchodní akademii v Pardubicích. „Jiné požadavky jsou na děti na gymnáziích a jiné na lehčích nebo i jinak zaměřených školách," řekla Deníku.

Naplněnost středních škol podle výroční zprávy České školní inspekce klesá a pohybuje se v průměru kolem dvou třetin. Střední školy mezi sebou musí soupeřit o každého žáka a využívat různých druhů reklamy. Podání přihlášky a složení přijímacích zkoušek totiž neznamená, že žák na škole skutečně nastoupí.

„Může se stát, že učební obor se 100 přihlášenými a přijatými se ani neotevře, jelikož 90 z nich bylo přijato také na obor s maturitou," uvedla analytička společnosti Než zazvoní Aneta Košíková.

Výsledek přijímací zkoušky musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče, na sportovních gymnáziích 40 procent. Není ale žádná centrálně stanovená minimální hranice získaných bodů nezbytná pro přijetí.

„Všichni uchazeči budou mít k dispozici dva pokusy, započítávat se bude lepší výsledek. Pro čtyřleté obory se zkoušky uskuteční 12. a 19. dubna, pro víceletá gymnázia 18. a 20. dubna. Výsledky školy dostanou 28. dubna," řekl ředitel Cermatu Jiří Zíka.

Největší zájem je tradičně o gymnázia a nově o zdravotnické a elektrotechnické školy

Východní Čechy - Počty přihlášek na střední školy sice ještě nejsou známé, ale už z těch zaevidovaných jsou jasně patrné letošní trendy: Kvůli populačně sílícím ročníkům na prvním stupni základních škol roste zájem o osmiletá gymnázia a letos také výrazně o elektrotechnické a zdravotnické školy.¨

„Krajská osmiletá gymnázia evidují celkem 879 přihlášek, což je o 100 více než loni. V porovnání s minulým školním rokem došlo letos k nejvýraznějšímu nárůstu počtu přihlášek ke vzdělávání v gymnáziích a v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku. K oborům vzdělání s největším nárůstem počtu přihlášek patří elektrotechnické a zdravotnické obory. Tradičně velký zájem je také o pedagogické obory," uvedl mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

V Královéhradeckém kraji je situace obdobná. „Letos je větší zájem o studium na zdravotnických školách. Větší poptávku ze strany uchazečů zaznamenaly krajské střední školy zdravotnické jak v Hradci Králové, tak v Trutnově. Převis přihlášek nad kapacitami škol je tu téměř dvojnásobný," uvedla mluvčí hradeckého kraje Martina Götzová.

Právě hradecký kraj stojí před redukcí a slučováním zdejších středních škol kvůli jejich nízké naplněnosti. „Je potřeba reagovat na fakt, že krajské školy jsou obsazeny asi z 60 % kapacity. Budeme muset přistoupit k nastavení změny oborové struktury odborných škol i dostupné sítě všeobecného vzdělávání. Odborné školy musí reagovat na poptávku trhu a být úzce provázány s praxí," uvedla krajská radní pro školství Martina Berdychová. Návrh optimalizace by měl být vzniknout ještě letos. Naproti tomu v Pardubickém kraji již po redukci škol v minulých letech jejich další slučování nehrozí. To se týká i učilišť, kterým navzdory tomu, že v dnešní době má řemeslo více než kdykoliv dříve zlaté dno, zvonila hrana nejvíce. Díky zavedení krajských stipendií a spolupráce škol s budoucími zaměstnavateli, které žákům poskytují další nemalou podporu, se úbytek dětí na učebních oborech podařilo zastavit.

„Na naší škole si někdy mohou studenti při souhře dobrých okolností přijít až na tisíc korun měsíčně. Zdarma zde získají i řidičský průkaz skupiny B, T a C nebo svářečská oprávnění," vypočítává výhody ředitel Středního odborného učiliště zemědělského ve Chvaleticích Jan Janotka. Letos tu na učebním oboru opravář zemědělských strojů nejspíš obsadí dvě třídy.

Většina deváťáků se hlásí na maturitní obory

- Tři čtvrtiny letošních deváťáků si podají přihlášky na maturitní obory. O učební obory je nízký zájem. Vyplývá to z průzkum společnosti Než zazvoní, do kterého se v únoru zapojilo 2944 žáků devátých tříd z celého Česka.

- Konkrétně si deváťáci 65 % případů chtějí podat přihlášky pouze na maturitní obory, v 22 % pouze na obory učební a 10 % deváťáků plánuje podat jednu přihlášku na maturitní a jednu na učební obor. „Vzhledem k tomu, že učební obory jsou často považovány za tzv. záchranné kruhy, může nastat situace, ve které učební obory sice dostanou dostačující počet přihlášek, zápisové lístky jim však již přijít nemusí," komentují to autoři výzkumu.

- Alespoň jeden den otevřených dveří letos navštívilo 83 % dotazovaných deváťáků.

- Deváťáci se o podání přihlášek v 53 % případů rozhodují sami, z blízkých osob má největší vliv na rozhodování matka. Výchovní či kariéroví poradci jsou rozhodující osobou při volbě školy pouze u 4 % dotazovaných deváťáků.

Jak budou jednotné přijímačky vypadat

- Základní délka trvání testu je 60 minut u českého jazyka a 70 minut u matematiky. Kvůli stejným podmínkám pro všechny uchazeče ji všichni konají ve stejný čas:

Čtyřleté obory vzdělání + nástavbová studia, pětiletá studia:
- 1. termín – 12. dubna 2017 - od 8.30 matematika, od 11.45 český jazyk a literatura
- 2. termín – 19. dubna 2017 - od 8.30 matematika, od 11.45 český jazyk a literatura

Šestiletá a osmiletá gymnázia:
- 1. termín – 18. dubna 2017 - od 8.30 matematika, od 11.45 český jazyk a literatura
- 2. termín – 20. dubna 2017 - od 8.30 matematika, od 11.45 český jazyk a literatura

Náhradní termíny – všechny obory vzdělání:
- 1. náhradní termín – 11. května 2017 - od 8.30 matematika, od 11.45 český jazyk a literatura
- 2. náhradní termín – 12. května 2017 - od 8.30 matematika, od 11.45 český jazyk a literatura

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konaly talentové zkoušky, a konzervatoří, kde byly talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Ilustrační testy k jednotným přijímacím zkouškám na maturitní obory středních škol byly před měsícem zveřejněny na internetových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které tyto zkoušky organizuje. Uchazeči zde najdou i jejich řešení.