Pro ty čtenáře Jičínského deníku, kteří dosud o této mimořádné osobnosti nic nevědí, bych uvedl krátké curriculum vitae. Vypůjčil jsem si ho ze sylabu semestrálního kurzu VU3V , který má název Etika jako východisko z krize společnosti:

„Doktor Jan Šolc vystudoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a následně působil na všech typech škol. Po nástupu normalizace odešel ze školství a 20 let se živil jako stavební montér. V prosinci 1989 byl kooptován do Federálního shromáždění za Občanské fórum. Byl zvolen členem předsednictva parlamentu, předsedal Brannému podvýboru FS a prověřoval vojenskou kontrarozvědku a generalitu armády. Do roku 1992 působil jako delegát s přidruženým členstvím v parlamentu států NATO. Na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci byl v roce 1990 pověřen transformací marxistického ústavu na Katedru společenských věd, kterou krátce vedl. Předsedal též akademickému senátu Technické univerzity v Liberci, než vstoupil do služeb státu jako ředitel odboru vnitřní politiky v Kanceláři prezidenta republiky a prezidentův poradce. Je členem správní rady Nadace 97 Dagmar a Václava Havlových."
Téma, více než časové, bylo přitom už vybráno před časem, v době kdy ještě u nás nevypukla vládní krize. S noblesnou a pedagogickou moudrostí, nás pomalu uváděl do míst, kde sídlili čeští panovníci i českoslovenští a čeští prezidenti. Chtěl, abychom spolu s ním cítili tu monumentální atmosféru pražského hradu, prostory bohaté historií i uměleckým památkami, skvosty. Většina panovníků i později prezidentů se nějakým způsobem zapsala nejen do naší historie, ale také do míst, kde bylo jejich sídlo. Pan dr. Šolc je jedním z mála lidí, kteří poznali velmi důkladně labyrint pražského hradu. Funkce, které zastával až do roku 2000, mu umožnily proniknout tam, kam se většina návštěvníků nikdy nepodívá. Zároveň také vnikl do politického labyrintu našeho, ale i bruselského-mezinárodního. Dr. Jan Šolc poznal ve svém životě politiku, tak říkajíc „ na vlastní kůži". A protože je filosofem a jeho vzorem je Sokrates, pohlíží na všechny osobní zkušenosti, včetně těch nepříjemných, s nadhledem a odstupem.

Jan Šolc opět v Knihovně Václava Čtvrtka: 'Do Hradu ze zadu'Zdroj: Jana Benešová

Takto také odpovídá na otázky, které se týkají naší současnosti. Mimo jiné i na přímou otázku koho on bude volit v příštích prezidentských volbách dr. Šolc říká:" Volit je nutné bez emocí, s rozmyslem a snažit se před volbou zjistit o kandidátech co nejvíce informací. Uvědomovat si stále, že člověk, který se rozhoduje v jakékoliv důležité otázce, nemůže si nikdy být jistý tím, zda své volby nebude později „litovat". Je nutné mít na paměti také životní zkušenost, že moc člověka mění. A bohužel, často negativně."

Za sebe mohu říci, že jsem poznal velmi málo takových lidí, jakým je pan dr. Šolc. Je škoda, že jeho moudrého nadhledu nevyužívají naše média.
Náš upřímný dík, vážený pane doktore a hodně, hodně zdraví. A těšíme se na další setkání s Vámi. A také na knihu, o které jste se zmínil.

Poděkování patří rovněž pracovníkům Knihovny V.Čtvrtka, především paní ředitelce Janě Benešové a Lence Dědečkové.

MUDr. Vilém Hofman, Libáň