Nemine pomalu den, aby se hradecké hejtmanství nechlubilo dalšími a dalšími úspěchy. Zvláště teď před volbami.

Výsledky aktuálně zveřejněného srovnávacího projektu neziskové organizace Oživení a nadace Open Society Fund, který hodnotil fungování krajů však pro ten hradecký lichotivé nejsou ani trochu. Ba přímo tristní. Královéhradecký kraj v něm skončil poslední ze 13 českých krajů.

Výzkum se zaměřil na těchto deset oblastí fungování krajů: přístup k informacím, veřejné zakázky, hospodaření s majetkem a smlouvy, krajské firmy a organizace, rozpočet, dotace, etika a střet zájmů, transparentnost rozhodování, mediální politika a územní plánování.

Královéhradecký kraj si dobře nevedl prakticky v žádné oblasti a vůbec nejhůř byla průzkumem zhodnocen jeho rozpočet, hospodaření s majetkem a také oblast střetu zájmů, etiky v rozhodování a podobných odhalených nešvarů.

„Poprvé jsme hodnocení krajů realizovali před krajskými volbami v roce 2012. S odstupem čtyř let nejvyšší pozice uhájily právě Kraj Vysočina a Jihočeský kraj. Naopak největší propad jsme zaznamenali u Královehradeckého kraje, z pátého místa na místo poslední," podotkl předseda spolku Oživení Martin Kameník.

Výzkum chce podle něj poskytnou srozumitelné nástroje hodnocení a srovnání fungování krajů v České republice v rámci deseti kategorií spojených s problematikou otevřenosti a transparentnosti.

„Hodnocení v době krajských voleb poslouží jako informační zdroj samotným občanům voličům," dodal Kameník.

Pro současné vedení hradeckého kraje je zveřejnění výzkumu po čtvrteční policejní razii na hejtmanství kvůli miliardové zakázce na přestavbu nemocnice Náchod další studenou sprchou. Podle vedení kraje byl zásah krátce před volbami politickou zakázkou.

Premianti: Vysočina, Liberecký a Jihočeský kraj

Víte, kolik peněz dává váš kraj na opravy silnic, jak vypisuje výběrová řízení, koho posílá do dozorčích rad svých firem nebo komu zadává reklamu? Stejně jako před čtyřmi roky, kdy se naposled volilo do krajských zastupitelstev, i letos neziskové organizace udělaly rozsáhlou analýzu toho, jak otevřeně a občansky přívětivě regionální reprezentace vládly. „Nejvyšší pozice uhájily Vysočina a Jihočeský kraj. Naopak největší propad jsme zaznamenali u Královéhradeckého kraje, z pátého místa na poslední," sdělil předseda spolku Oživení Martin Kameník. Kraje se posuzovaly v deseti oblastech: přístup k informacím, veřejné zakázky, hospodaření s majetkem a smlouvy, krajské firmy a organizace, rozpočet, dotace, etika a střet zájmů, transparentnost rozhodování, mediální politika a územní plánování. V celkovém hodnocení dopadl nejlépe Kraj Vysočina, následovaný Libereckým a Jihočeským krajem. Naopak na opačném konci žebříčku se umístily Ústecký, Středočeský a Královéhradecký kraj.

Až za deset dní půjdou lidé ve třinácti krajích vybírat své zastupitele, měli by si uvědomit, že o kvalitě jejich života nerozhodují jen miliardy přeměněné v beton, ale také otevřenost úřadů, etické chování, schopnost zadávat tendry a nešvindlovat.

POTÍŽE S POLICIÍ

Mimochodem, je pozoruhodné, že hned několik ze stávajících hejtmanů se ocitlo v epicentru policejního prošetřování. Liberecký Martin Půta je již dva roky obviněn kvůli podezření z přijímání úplatků v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Olomoucký Jiří Rozbořil je stíhán kvůli údajnému korupčnímu jednání při udělování dotací pro jezdecký areál v Olomouci Lazcích.

Středočeský Miloš Petera si podle zástupců firmy Mladá R.P. měl říct o desetiprocentní provizi bez fakturace v souvislosti s projektem na využití pozemků v Milovicích. Před několika dny policie zasahovala na krajském úřadu v Hradci Králové i u hejtmana Lubomíra France doma, a to kvůli výběrovému řízení na rekonstrukci nemocnice v Náchodě. Moravskoslezský Miroslav Novák se dostal do křížku s ministrem financí Andrejem Babišem, který ho označil za tuneláře kvůli odkoupení pozemků pro průmyslovou zónu Barbora na Karvinsku od Bakalovy firmy. Ve své argumentaci se opíral i o Novákovy časté telefonické kontakty s obviněným podnikatelem Martinem Dědicem. Novák šéfa hnutí ANO zažaloval pro pomluvu. Jihomoravský Michal Hašek musí vysvětlovat, za co a jakou formou vyplatil lobbistce Janě Mrencové (vystupující pod jménem Lucie Proutníková jako mluvčí kraje) a jejímu společníkovi 3,75 milionu korun.

Všichni zmínění krajští šéfové zcela odmítají jakékoli provinění. Přesto voliči nemohou pominout fakt, že se Martin Půta schází s možným příjemcem krajské zakázky u pumpy, že královéhradečtí radní nedokázali vypsat tendr na přestavbu náchodské nemocnice a že Michal Hašek popírá prokazatelná fakta.

NEJHŮŘ DOPADLO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Vždycky v tom hrají roli právě ta kritéria, jež zkoumaly neziskové organizace Oživení, Naši politici a EconLab s finanční podporou Nadace Open Society Fund Praha. Nejhůře kraje dopadly v oblastech hospodaření s majetkem a smlouvy, etika a střet zájmů, mediální politika, krajské firmy a organizace. „Právě netransparentní řízení krajských firem je chronickým problémem většiny krajských vlád. Typickým příkladem je absence pravidel pro nominace a odměňování zástupců krajů v orgánech těchto firem," říká Martin Kameník.

Naopak nejlepších výsledků regiony dosáhly v kategoriích přístup k informacím, veřejné zakázky, dotace a územní plánování.