Sláva, plný peron lidí a čestná salva. Hlavní hradecké vlakové nádraží v sobotu v devět hodin ráno přivítalo rakouského císaře a českého krále Františka Josefa I.

V rámci vzpomínkových akcí při příležitosti 150 let od bitvy u Hradce Králové, konfliktu, který výrazně poznamenal další směřování Evropy, organizátoři připravili vzpomínku na císařskou návštěvu v Královéhradeckém kraji.

Františka Josefa I. a jeho výpravu tak po příjezdu parním vlakem z Jaroměře přivítal na hradeckém nádraží šestý prapor polních myslivců a čestná salva. Následně se výprava pozastavila v hlavní hale u výstavy Via Belli 1866.

Program sobotních oslav  byl pestrý. Po krátké ranní návštěvě Hradce výprava odcestovala na bojiště u Chlumu, kde si u Ossaria účastníci připomněli bitvu, která se nesmazatelně zapsala do našich dějin. Na tomto místě se konalo i symbolické předávání medailí, povýšení důstojníků a zádušní mše.

V sobotu odpoledne se pak císařská družina vydala opět do krajského města.  Před budovou Muzea východních Čech ji znovu lidé přivítali.

Prostory muzea připomněly formou výstavy 150. výročí návštěvy a 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. Konala se zde též premiéra filmového dokumentu o vyvrcholení seriálu akcí Königgrätz 150.

Slavnostní den a připomenutí si historické události z časů monarchie byly následně zakončeny mší v katedrále Sv. Ducha. na Velkém náměstí.

Bitva u Hradce
- Válečný konflikt, též nazývaný bitva u Chlumu či Sadové, se zapsal do dějin 3. července 1866.
- Pruská armáda zde uštědřila drtivou porážku rakousko-saské. Rakouská monarchie po prohrané válce ztratila výraznější vliv v evropském regionu.
- Počtem vojáků byla bitva u Hradce Králové největším válečným konfliktem na českém území.