Po dohodě s firmou ŠKODA AUTO a.s., kdy byl uznán Václav Svoboda a jeho dílo jako historicko technický předchůdce dnešního ŠKODA SERVISNÍ CENTRUM v Kosmonosech, se uskuteční historické setkání – návrat po roce 1948 „Svoboďáků", jak se těmto traktorům první republiky lidově říkalo.

Historické traktory Svoboda.Právě před osmdesáti lety v roce 1935 v elektrotechnické továrně Svoboda-motor, technika, vynálezce, držitele několika patentů Václava Svobody oceněného Českou akademií věd, byl vyroben první traktor Diesel kar 5. Tato tříkolka, kterou nabídl Václav Svoboda zejména hospodářům, se osvědčila a následoval rovněž jednoválcový DK 7, kdy na tyto traktory nebyl třeba vůdčí list. Následně vyráběné již čtyřkolové DK 10 a DK 12 se staly pro svou jednoduchou konstrukci spolehlivými a oblíbenými traktory v hospodářství i průmyslu první republiky. Důkazem toho příkladně je, že traktory DK 10 zakoupila ve druhé polovině 30. let minulého století i firma Baťa pro tažení svých člunů s lignitem po dopravním zavodňovacím kanálu. Dále je vyroben silnější dvouválec DK 22 a v období války z něho odvozen G 25 na dřevoplyn. Za války je rovněž tajně vyvinut a ihned po květnu 1945 vyráběn již moderní DK 15, jehož zajímavá historie spočívala v tom, že již v prosinci 1944 přijeli za Václavem Svobodou na tajná jednání s nabídkou spolupráce zástupci Zbrojovky Brno, kde zvolili za svůj budoucí mírový výrobní program výrobu traktorů. Ale vše bylo jinak. Hospodářství a ekonomika státu, jak víme, se ubírala jiným směrem. Václav Svoboda je z továrny vyhozen a s ním jsou odejiti i jemu věrní , po té v roce 1948 je továrna znárodněna a Václavu Svobodovi a jeho rodině nastávají těžké časy nejistoty . Z existenčních důvodů pracuje Václav Svoboda téměř do svých osmdesáti let. Výroba traktorů byla ukončena v roce 1949 a v továrně je realizován jiný výrobní program.

Historické traktory Svoboda.V sobotu 30.5. budou návštěvníkům výstavy v historické části původní továrny představeny všechny typy vyráběných traktorů a její součástí bude rovněž expozice dokumentů, fotografií, patentů Václava Svobody. Ke zhlédnutí bude i projekce filmových dokumentů. Mimo jiné se stanou návštěvníci v jedenáct hodin účastníky odhalení pamětní desky původnímu majiteli Václavu Svobodovi. Ve 14 hodin se projedou Svoboďáci na náměstí města Kosmonosy , kde „zablafají" potomkům svých stvořitelů. Vždyť z každé rodiny kosmonosáků procoval někdo svého času ve „ Svobodovce „ , jak byla továrna se 350 spolupracovníky Václava Svobody běžně nazývána.

Organizátorem tohoto setkání k osmdesátému výročí výroby prvních traktorů v Kosmonosech je rodina výrobce Václava Svobody a Svoboda Traktor Klub ČR, jehož členové jsou hrdými majiteli „Svoboďáků".

Svoboda Traktor Klub byl založen v roce 2008 jako volné sdružení majitelů traktorů Svoboda v České republice, za účelem výměny technických zkušeností a zejména připomenutí a zachování díla Václava Svobody a jeho spolupracovníků jako historického, technického dědictví naší země.

Svoboda Traktor Klub ČR se představuje

- klub majitelů traktorů Svoboda vyráběných v Kosmonosích u Mladé Boleslavi
- jeho zaměření je sdružovat majitele traktorů Svoboda za účelem výměny technických informací, čemuž slouží i diskuse na stránkách klubu
- ukázat na historických setkáních a výstavách nápaditost a technickou zručnost generace první republiky
- výstavy, zejména ve Středočeském kraji, vzhledem k dostupnosti členů klubu, kdy se jedná o nejednoduchý transport „Svoboďáků"
- v současné době se o zachování tradice značky Svoboda stará více jak
50 členů klubu

Pozvánka na setkání.

- na výstavách jsou příjemná setkání, kdy mnoho návštěvníků obdivuje jednoduchost a s tím související spolehlivost Svoboda Diesel Karů, kdy toto bylo hlavním záměrem výrobce Václava Svobody, aby tehdejší rolník nebyl zdržován opravami, kdy rovněž nebylo zpočátku jednoduché odůvodnit výhody této techniky před doposud v zemědělství používanými koňmi. Proto byly traktory dobrým hospodářům rovněž zprvu půjčovány, aby se s jejich výhodami nejprve seznámili. Ještě dnes nám na výstavách mnozí majitelé říkají, že jejich více jak 70ti letý „Svoboďák" je jim stále platným pomocníkem na poli nebo na zahradě
- jízda téměř 80.letých „Svoboďáků" městem je překvapivým zážitkem pro všechny návštěvníky historické výstavy a potvrzením jejich spolehlivosti.

Technologickou vyspělost a dovednost dělníků, techniků a technické myšlení Václava Svobody představuje Klub historickými fotografiemi, dobovými prospekty výrobků, celosvětovou korespondencí a technicky pokrokovými patenty Václava Svobody ve svých prezentačních stanech.
Hlavní snahou, za nemalého úsilí, členů Svoboda Traktor Klubu ČR, ve spolupráci s rodinou výrobce je oživení a uchování díla technika a vynálezce, továrníka se sociálním cítěním Václava Svobody, jako historického technického dědictví naší země.

Jednoznačným dokladem kvality spolupracovníků kosmonoské „Svobodovky" jak se továrně mezi lidmi říkalo, bylo to, že tamní slévárnou byly do tak oblíbených Škoda Rapidů, Populárů a Tudorů vyráběny novou technologií vložky válců, kdy tyto byly prověřeny i v motorech na nejvýznamnější Rallye Monte Carlo.

Progresivní technologie - odstředivé lití, byla později Václavu Svobodovi, tak jako jeho další vynálezy, patentována. Patent odstředivého lití byl Václavem Svobodou technologicky aplikován i při výrobě keramiky. Ale to, že technologie výroby kameninových odpadních trubek je vynálezem Václava Svobody, ví málokdo.

Za zásluhy pro rozvoj průmyslu byl Václav Svoboda oceněn Českou akademií věd.
Traktory, které byly nejvýznamnějšími výrobky továrny, se staly zejména pomocníky malých a středních zemědělců, ale byly přínosem i v dalších odvětvích hospodářství první republiky od poloviny 30.let minulého století. Dokladem toho je i používání „Svoboďáků" DK 10 na Baťově kanálu.
Před 80. Lety opustil bránu kosmonoské „Svobodovky" první traktor, tříkolka DK 5, poté DK 7, první čtyřkolky DK 10, nejrozšířenější DK 12, silnější dvouválec DK 22, za války na dřevoplyn DK 25 a konspirativně zkonstruovaný a tím hned po válce vyráběný moderní DK 15. Ten má tu zvláštní historii, kdy ještě na konci války přijeli za Václavem Svobodou zástupci Zbrojovky Brno, hledající mírový výrobní program, na tajná jednání ohledně budoucí spolupráce při výrobě traktorů.

Ale po válce se politický a hospodářský vývoj ubíral jiným směrem a Václav Svoboda byl ze své továrny vyhozen a pro něho a celou rodinu nastaly zlé časy nejistoty a pronásledování. Pracoval téměř do svých 80 let . Zemřel v roce 1963.

Ke článku je připojena fotogalerie z loňského setkání.