V Trutnově vznikla speciální dopravní komise. Navrhne ŘSD, aby si v Trutnově zřídilo samostatnou kancelář, která bude občanům pomáhat při výkupu nemovitostí kvůli výstavbě D11.

Dálnice by podle dosavadních plánů ministerstva měla být hotová nejdříve v letech 2026 až 2027, v listopadu tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík uváděl jako reálný termín rok 2028. Navazující část dálnice v Polsku však bude dokončena už za tři roky, u hranic tak mohou následně vzniknout dopravní komplikace. Informovalo o tom ministerstvo dopravy.

„Po zprovoznění polského úseku dálnice S3 na hranice ČR lze, dle předpokladů vycházejících ze sčítání dopravy, zde očekávat nárůst vozidel ze stávajících 1300 za den na zhruba 4000 vozidel. Díky zákazu vjezdu vozidel nad 9 tun se bude jednat v drtivé většině o osobní vozidla. Bohužel díky kumulaci dopravních proudů půjde ze tří čtvrtin o čistý tranzitní provoz, který s sebou přinese bohužel také řadu dopravních i dalších problémů v obcích na Trutnovsku i v Trutnově samém,“ upozornil starosta Trutnova Ivan Adamec.

„Nechceme čekat se založenýma rukama, ale musíme se již nyní na situaci připravit, vydiskutovat a přijmout taková preventivní opatření, která pomohou dopady této situace co nejvíce eliminovat či alespoň zmírnit,“ dodal. Kvůli tomu vznikla v Trutnově nová dopravní komise.

Vznik pracovních týmů

Dálnice D11 by měla spojit Prahu přes Hradec Králové k polským hranicím u Královce. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se nyní jezdí zhruba po 91 kilometrech. Ve výstavbě je aktuálně dalších více než 22 kilometrů mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Po dokončení této části tak bude zbývat dostavět ještě 40,8 kilometru mezi Jaroměří, Trutnovem a státními hranicemi. Polsko je ovšem s výstavbou dálnice, která by měla na D11 navazovat, mnohem dále, dokončit by ji mělo už za tři roky.

Ministr Karel Havlíček sestaví interní pracovní tým na ministerstvu dopravy. Ve Sněmovně pak vznikne tým napříč politickým spektrem pod vedením poslance Martina Kolovratníka (ANO), který chce spolupracovat i s polskou stranou.

Tempo výstavby chce stát zrychlit prostřednictvím novely liniového zákona, které by měla zjednodušit povolování staveb. Příprava, která teď trvá až 13 let, by se díky ní podle ministerstva mohla zkrátit až o třetinu. Návrh počítá zejména se zrychlením vyvlastňování pozemků či se stanovením závazných lhůt pro vydání potřebných úředních stanovisek. Další zrychlení by měl zajistit také nový stavební zákon.

Činnost zahájila v pondělí v Trutnově nová dopravní komise, kterou tvoří nejen odpovědní zástupci města, ale především odborníci zabývající se dopravní a související problematikou. „Prvním úkolem komise bude zpracovat plán udržitelné mobility včetně navržení způsobů, jak řešit zvyšující se zatíženost dopravy. Bylo stanoveno 15 úseků, na kterých bude prováděno odborné sčítání dopravy a na základě jeho vyhodnocování navrhována další opatření. Kromě práce vlastní komise navrhneme ŘSD, aby si v Trutnově zřídilo samostatnou kancelář, která bude občanům vysvětlovat a pomáhat při výkupu nemovitostí v souvislosti s výstavbou D11 na úseku Trutnov Střítež – státní hranice,“ upřesnil starosta Ivan Adamec.

„Budeme se zabývat dostupným budováním návazné infrastruktury, ale také řešit místní konkrétní problémy. Odbor dopravy si například nyní vyžádá revizi Špitálského mostu, jehož stav považujeme za rizikový s ohledem na možnost zvyšujícího se dopravního zatížení. Budeme se snažit dopravní problematikou zabývat komplexně," uvedl trutnovský starosta.