Pod hlavičkou čisteckých hasičů funguje volejbalový oddíl, kroužek mladých hasičů, divadelní spolek Floriánek, filmové studio MiPaSt nebo kapela ČiPřiDO. Díky tak obrovskému okruhu činností si každý má možnost najít oblast, kde by chtěl působit. Pak jsou tu ještě soutěže a další vlastní spolková činnost. A jednou do roka je potřeba vše řádně zhodnotit.

Poslední sobota v listopadu tak patří v Čisté u Horek už tradičně výroční valné hromadě místního hasičského sboru. Stejně tomu bylo i letos. Navečer se do Spolkového domu začali scházet členové sboru, mladí hasiči, příznivci sboru i hosté z okolí. Je dobrou tradicí mezi hasiči, že se navzájem na výročních valných hromadách navštěvují.

Přátelské vztahy
„Utvrzují se tím přátelské vazby, ale také vidíte nové nápady, nebo řešení nějakých problémů, které řešíme i u nás doma," říká Ladislav Jiřička, který je v Čisté u Horek velitelem hasičů, ale zároveň i starostou hasičského okrsku Studenecko.

Výroční valnou hromadu řídil starosta SDH bratr Jiří Stránský. „Největší zájem byl o prezentaci o uplynulém roce v našem spolku. Projekci fotografií provázel komentář o práci mužů, žen, mládeže, hasičské kapelky ČiPřiDO, ale také o finančních operacích, který přednášeli velitel, jednatelka a hospodářka sboru. Občas bylo místo i na vtipnou glosu k podařeným obrázkům," přiblížil atmosféru valné hromady starosta sboru.

Významným bodem programu bylo ocenění aktivních členů, letos především žen. „Nesmíme zapomínat na obětovat našich členek, bez kterých si už fungování sboru nedokážeme představit. Jsou to hodiny a hodiny práce na fungování Spolkového domu, při organizování soutěží pro děti nebo na hasičském bále. Alespoň malou pozorností jim tak chceme za to všechno poděkovat," komentuje Jiřička.

Plánované akce

Čistečtí hasiči ale také hledí do budoucnosti. V nejbližších dnech je čeká přeregistrace sboru ve spolkovém rejstříku, připravují pro děti Veselení u stromečku, Silvestřík a na dveře klepe další hasičský bál naplánovaný na konec února. Prostě, v Čisté to žije!    (fal)