Jde o unikátní roubenou usedlost, která stojí poblíž vesnice Kacanovy. Od statku vede značený prohlídkový okruh. Ten návštěvníky provede pískovcovým údolím, v kterém jsou skalní reliéfy. Zhotovil je muž, po kterém se nyní statek jmenuje. Pod širým nebem jsou tu do skal vytesány postavy z českých dějin, doplněné verši.

Typický pojizerský dům byl postaven 1787 rolníkem Jiřím Jirošem. Základy jsou ale patrně starší. Usedlost se skládá z obytného patrového domu s pavlačí, konírny se stájí a dalších přízemních hospodářských budov. Dvůr uzavírá kamenná brána. Opodál stojí dřevěná stodola.

Jizerskohorské bučiny.
Toulavá kamera slaví 20 let. Štáb několikrát vyrazil i do Libereckého kraje

Dříve Jirošova rychta dnes ale nese jméno po muži, který pocházel z Havlíčkova Brodu a jako sirotek se přestěhoval k příbuzným do Turnova. Na statek se potom přiženil v roce v roce 1932 a hospodařil zde až do své smrti. Mezi sousedy byl známý svéráznou hrou na harmoniku, především však vynikl jako naivní sochař – samouk. Od čtyřicátých let až do své smrti v roce 1978 v rokli pod statkem vytesal v pískovcových skalách řadu reliéfů. Do skal jsou tu pod širým nebem vytesány postavy z českých dějin a výjevy z církevních bájí a pověstí, doplněné verši.

Pozorný návštěvník zde spatří například svatého Václava, prezidenta Masaryka, Horymíra se Šemíkem i Cyrila a Metoděje. Mimo postav jsou zde i zvířata. Lev nebo muflon. V díle později pokračovali i další amatérští lidoví umělci, vytvořili zde například i velmi hlubokou studnu vyhloubenou celou ve skále. Poblíž statku stojí socha sv. Jiří na koni, kterou tu roku 1806 vytvořil Jan Chládek mladší.

Už víte?