Páteční oslavy sedmdesátin kardinála, rodáka z Hradce Králové, který je od února 2010 arcibiskupem pražským a primasem českým, jsou příležitostí požádat o názory i další.

Dominik Duka.

Čeho si na osobnosti kardinála Dominika Duky ceníte nejvíce?

Josef Kajnek, pomocný biskup: „Pan kardinál je člověk velice vzdělaný a sečtělý. Důkladně znal dějiny naší diecéze a vždy, když se objevily nějaké problémy, připomínal, že jejich obdoba se nevyhnula ani jeho předchůdcům. Vždy to doložil konkrétním příkladem. Získával tak nadhled pro svoji službu a povzbuzoval tím i nás, abychom se nebáli."
Josef Socha, generální vikář: „Po příchodu do Hradce měl odvahu navázat na to, co se tady od sametové revoluce udělalo. Velmi si vážil arcibiskupa Karla Otčenáška a poznal, že to, co on se svým „svatodušním elánem" započal, dalo naší církvi velký základ. Cením si také toho, že dal diecézi a zvláště kněžím jasný signál k tomu, aby rozvíjeli svůj intelektuální svět. Sám nám šel příkladem. Vždy měl na stole rozečtenou knihu, většinou současného autora."
Václav Hájek, někdejší řidič: „Vždycky jsem si nejvíce vážil jeho otevřenosti. Prožil jsem vedle něj deset let, vždy bylo možné jej postavit před jakýkoliv problém a hned měl snahu ho řešit, a to velmi moudře. Celou druhou polovinu svého působení v Hradci Králové směřoval k veliké pokoře a uvážlivosti. Otevřenost všemu dění kolem však u něj stále kladu na první místo."
Aleš Jaluška, husitský kněz a kaplan ve věznici Valdice „Cením si jeho vysokého vzdělání a schopnosti vést smysluplný dialog. Umí naslouchat druhým a reagovat."
Bohdan Čančík, kazatel Jednoty bratrské v Nové Pace: „Líbí se mi, že je odvážný a že dokázal obstát i v období těžkých zápasů, kdy za bývalého režimu zažil mnohá protivenství. Morálně obstál a je tomu tak dodnes."
Martin Lanži, římskokatolický kněz v Broumově: „Vážím si toho, že pan kardinál má důvěru v lidi, pokoru a trpělivost. A také si vážím jeho obrovské schopnosti vnímat souvislosti."
Zbigniew Czendlik, římskokatolický kněz v Lanškrouně: „Velmi si cením toho, že pan kardinál, přestože je důležitou osobností, zůstal přirozeným a lidským."
Miroslav Antl, senátor, Rychnov nad Kněžnou: „Vážím si ho pro jeho vzdělanost a hlavně lidský přístup, který má ke všem lidem, s nimiž přichází do kontaktu. Oceňuji také to, co všechno dělá pro náš region."
Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové: „Fascinuje mě jako komplexní osobnost, člověk velmi chytrý, nebývalým způsobem vzdělaný, konzistentní v názorech. Je rovněž vynikajícím politikem, který vidí velké cíle a jejich naplnění."
Hana Frančáková, členka mezinárodní rady světového apoštolátu Fatimy, Koclířov: „Cením si jeho odvahy a také pokory. Je pro mě osobností a velkým příkladem živé víry. Má otevřené srdce pro všechny bez rozdílu vyznání."
Petr Šilar, senátor, Horní Čermná: „Velmi oceňuji jeho postoje a čestné chování v minulém režimu, vážím si také toho, jak pokorně přistupuje ke své službě."
Jan Školník, podnikatel, Broumov: „Vážím si jeho otevřenosti a důvěry. V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, prochází katolická církev těžkým obdobím. Jsem rád, že se přesto neobrací k lidem a Čechům zády, vítá je jací jsou a nechává pro ně cestu k víře otevřenou."
Valerian Spusta, lavinový preventista, Krkonoše: „Vážím si jeho postojů, kritického a otevřeného přístupu k problémům v církvi. Považuji to za velmi důležité zvláště v době, kdy zaznívají výhrady k navrácení církevního majetku."
Josef Pejchal, herec Východočeského divadla, Pardubice: „Vážím si toho, že zůstal veselým člověkem i přesto, že mnoho let prožil v komunistickém vězení. Nezahořkl na život a lidi, žije současností a dokáže vnímat potřeby a pocity občanů."
René Živný, mistr světa v bikrosu, Pardubice: „Cením si zejména jeho serióznosti a lidského přístupu. Lidí s takovým srdcem by mělo být na světě víc."
Simona Chalupová, ředitelka Muzea loutkářských kultur, Chrudim: „V malé vesnici Pustina poblíž Vysokého Mýta vysvětil zvonek pro tamní kapličku. Líbilo se mně, že událost lokálního rázu mu stála za námahu a návštěvu. Bylo to velice příjemné strávit s ním půlden."
Dana Zelená, ředitelka Farní Charity, Chrudim: „Nejvíce oceňuji jeho spiritualitu a vzdělanost. Myslím si, že to je rozhodně muž na svém místě. Při setkáních na mě udělal velice dobrý dojem."
Ida Jenková, starostka, Police nad Metují: „Moje zkušenost ze setkání s ním? Nikdy neměl problém lidsky promluvit. S každým, kdo ho oslovil. To musí ocenit všichni."
Josef Krám, historik, Rychnov nad Kněžnou: „Dominika Duky si, ač jsem sám ateista, každopádně vážím za jeho názory a za všechno, co v životě udělal."

Dominik Duka s Václavem Havlem.

Dominik Duka s Václavem Klausem.

Dominik Duka s Milošem Zemanem.

Dominik Duka Dominik Duka.se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové, dostal křestní jméno Jaroslav a vyrůstal v rodině vojáka z povolání, který se zúčastnil zahraničního odboje a v 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty.
1960 maturoval na gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.
1960 – 1962 se v ZVÚ Hradec Králové vyučil strojním zámečníkem.
1962 – 1964 absolvoval základní vojenskou službu.
1965 byl na odvolání přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.
5. 1. 1968 vstoupil tajně do dominikánského řadu a přijal řádové jméno Dominik.
22. 6. 1970 přijal kněžské svěcení a působil v pohraničních oblastech pražské diecéze (Chlum sv. Maří nad Ohří, Jáchymov, Nové Mitrovice).
1975 mu byl odňat státní souhlas k duchovní správě a patnáct let pracoval jako rýsovač v továrně Škoda Plzeň.
1981 byl odsouzen za trestný čin maření státního dozoru nad církvemi a 15 měsíců vězněn v Plzni-Borech.
1986 byl jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie, kde působil až do roku 1998.
6. 6. 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým.
6. 11. 2004 ho papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským administrátorem diecéze litoměřické.
13. 2. 2010 byl papežem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským.
10. 4. 2010 převzal pražskou arcidiecézi při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
21. 4. 2010 byl zvolen předsedou České biskupské konference.
6. 1. 2012 byl jmenován kardinálem.
18. 2. 2012 mu papež Benedikt XVI. udělil v Římě odznaky kardinálské hodnosti.
12. – 13. 3. 2013 byl členem konkláve, které v Sixtinské kapli zvolilo papeže Františka.

 JAROMÍR FRIDRICH