„Tato stanoviště jsou určena pro lidi v karanténě nebo s onemocněním covid-19. Původně se u nás plánovalo pouze jedno stanoviště, ale z důvodů eskalace nemoci se navýšilo o jedno další,“ informovala vedoucí správního odboru hradeckého magistrátu Terézie Vitáková a nastínila, jak budou „autovolby“ v Hradci fungovat:

„Ve stanu budou dvě hlídky, sestavené z dvou vojáků a jednoho zapisovatele. Lidi, kteří jsou v karanténě sem najedou autem, ze kterého nebudou vystupovat, jenom je jeden z vojáků požádá o doklady, které dá do folie a odnese do stanu paní zapisovatelce. Ta si dotyčného občana nalezne v seznamu a občanský průkaz mu vrátí.“

Po této proceduře nasměruje vojenská hlídka řidiče k zátarasům, které znemožní okolí podívat se, koho volí. Jakmile dá volební lístek do obálky, odjede k dalšímu stanovišti, kde opět pod vojenským dohledem vhodí obálku do urny. Drive-in volba do krajského zastupitelstva bude možná pouze dnes od 7 do 15 hodin. Ve čtvrtek bude speciální tým objíždět lidé v karanténě v uzavřených ubytovacích zařízení. V pátek a sobotu pak po všech okresech za lidmi v karanténě.

Atribut Hradce Králové - Bílá věž
Z Bílé věže skočila 20letá dívka. Jedná se o pátou sebevraždu od roku 2016

Místa pro voliče z auta budou mít i další okresy. VJičíně budou urny pro tyto potřeby umístěny v budově bývalých kasáren. V Rychnově nad Kněžnou budou znát cestu k volební urně hlavně fotbaloví fanoušci, neboť hlasovací místo bude v areálu zdejšího fotbalového stadionu. Lidé z Náchodska budou muset vyrazit do bývalé náchodské celnice, v Trutnově pak řidiči zamíří do areálu hasičské zbrojnice v trutnovském Horním Starém Městě.

"Na každém volebním stanovišti bude působit čtyřčlenná komise pro hlasování (ve složení 1 zapisovatel jmenovaný ředitelem krajského úřadu a 3 vojáci v činné službě). Ochranné a hygienické prostředky pro členy komise zajistí Ministerstvo vnitra. Ostatní podmínky pro činnost komise pro hlasování zajišťuje Armáda ČR," informovala mluvčí královéhradeckého hejtmanství Sylvie Adamcová a dodala, že sčítání hlasů z drive – in stanoviště následně provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Foto: Policie ČR
Opilý řidič osobáku dostal smyk a smetl motorkáře

Pokud bude člověk ve volebním týdnu v nařízené karanténě či izolaci a nebude moci využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Ta bude složena ze členů drive- in týmu a přijede s přenosnou volební schránkou za voličem domů.Do přenosné volební schránky budou moci volit i senioři a osoby, jimž zdravotní stav neumožňuje dojít do volební místnosti v jejich volebním okrsku. Zájem o tento způsob volby je ovšem třeba nahlásit předem na městském úřadě.

Hlasování bude umožněno rovněž voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pokud hygienici nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto bude možné hlasovat ve čtvrtek 1. října od 7 do 22 hodin a v pátek 2. října od 7 do 18 hodin. "Členové komise pro hlasování, jakož i členové sčítací komise budou hlasy lidí, kteří využili některý ze zvláštních způsobů hlasování, budou vybaveni ochrannými a hygienickými prostředky," dodala Sylvie Adamcová.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FC Slavoj Vyšehrad.
Máme sílu, přesvědčují se Votroci přes první ztrátu

Volební stanoviště budou 30. 9. od 7 do 15 hodin na těchto místech:

1. okres Hradec Králové - Dvůr Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové

2. okres Jičín - Budova bývalých kasáren, Československé armády 162, Jičín

3. okres Náchod - Budova Celního úřadu, Kladská 272, Náchod

4. okres Rychnov nad Kněžnou - Areál fotbalového stadionu, U Stadionu 1430, Rychnov nad Kněžnou

5. okres Trutnov - Budova hasičské zbrojnice, Dlouhá 752, Trutnov – Horní Staré Město