Bývalý špitální hřbitov v Kuksu je součástí zrekonstruovaného areálu hospitalu. Sám se ale restaurování komplexu nedočkal. Svůj účel navíc už od 70. let minulého století neplní. Lidé z Kuksu jsou tak pohřbíváni v okolí.

Obec to chce změnit. Usiluje o pronájem pietního místa, které chce společně s národním památkovým úřadem opravit. Navíc uvažuje o založení hřbitova nového, kde budou pochováváni místní občané.

Šporkův hřbitov byl pro svůj účel naposledy využíván v 70. letech minulého století. Je ovšem národní kulturní památkou, což pohřbívání v něm v současnosti prakticky znemožňuje. Kuks zažádal o dlouhodobou smlouvu, která by mu areál přiřkla do správy.

„Místní lidé v současné době využívají hřbitovy hlavně v Choustníkově Hradišti nebo Dvoře Králové. Chceme mít ale možnost, aby nebožtíci mohli zůstávat přímo v obci. Bavíme se o tom, že stávající hřbitov opravíme a v jeho přilehlé části vytvoříme novou část, která by sloužila pohřbívání," přiblížil starosta Kuksu Jiří Beran.

Záměr úřadu podporují také zástupci národního památkového ústavu. „Rádi bychom připomněli stávající hroby, hrobky i hromadné hřbitovy. Obnovy by se dočkala i ohradní zeď," plánuje Libor Švec, kastelán Hospitalu Kuks. „Děláme společně studii na obnovu areálu hřbitova. Je to dlouhodobější otázka. Zatím jsme v areálu alespoň ošetřili lípy," objasnil Švec.

Hřbitov, který je umístěný v blízkosti bylinkové zahrady, je volně přístupný. Je ale v zuboženém stavu. Dlouhá léta neměl správce a některé náhrobky lidé rozkradli. Návštěvníci tu vídají poničené pomníky, ulámané desky i popadanou zeď. Pohřbívání tu brání především podmínky, které určují regule chránící kulturní památku.

Na historický špitální hřbitov v Kuksu se od roku 1744 umisťovaly ostatky chovanců hospitalu. V 19. století se rozšířil do současné podoby. Z válečných let, kdy bylo místo využíváno jako lazaret, tu jsou zase hromadné hroby. „Poté, co v roce 1939 hospitalní činnost zanikla, začali se tu pohřbívat čeští i němečtí obyvatelé z obce," doplnil Libor Švec.

Uprostřed hřbitova se nachází zbytky krypty a půdorys kaple sv. Jana z Boha. Stála tu od roku 1720. Časem ale zchátrala a v roce 1992 ji kvůli havarijnímu stavu strhli. „V rámci připravované studie bychom o obnově kaple opět uvažovali," potvrdil Švec.

Špitální hřbitov je pokračováním hlavní nosné prostorové osy areálu a na zahradu těsně navazuje z jižní strany. „Proč se o tohle nepokusit. Věřím, že místní lidé tenhle záměr uvítají," míní starosta Jiří Beran.