Stejně jako v mnoha jiných, obdobně velkých vesnicích se i tady o bezpečnost, ale i o řadu zde konaných akcí starají dobrovolní hasiči.

Činnost zdejšího hasičského sboru začala už v roce 1898. Ve svém okolí jde ale o spolek nejmladší: vznikl až třicet let poté, co své hasiče ustavili v Polici. Brzy se stal členem župy číslo 20 Metuj, a to spolu se sbory z okolních obcí Bělý, Bezděkov, Dřevíč, Hlavňov, Velká Ledhuje, Lhota, Machov, Maršov, Metuje, Petrovice, Petrovičky, Pěkov, Police, Nízká Srbská, Vysoká Srbská, Suchý Důl, Žďár a Žabokrky.

V současné době místní hasičskou posádku tvoří čtyřicet devět dobrovolníků. Jednoho z nich, navíc místostarostu obce Bukovice, jsem trochu vyzpovídala:

Jakou největší událostí váš sbor ve své letité hasičské historii prošel?
Asi bych se zmínil o požáru z roku 1915, kdy hořelo v nedalekém Žďáru nad Metují. Založila ho zcela úmyslně služka z jedné tamní usedlosti, a protože tenkrát pořádně foukalo, popelem lehlo celkem čtrnáct stavení. Škoda činila tři sta tisíc zlatých, zasahovalo dvaadvacet sborů, z toho čtyři německé. Zraněno bylo deset osob, převážně hasičů.

Pojďme k současnosti. Jakým vybavením váš sbor disponuje?
Prostory hasičské zbrojnice jsou v jedné budově společně s obecním úřadem. Máme tu malou zasedací místnost s kuchyňkou a sociálním zázemím, dále i garážová stání pro dva automobily: jedno vozidlo je IFA CAS 25 s nádrží na dva kubíky vody, rok výroby 1975, a druhý automobil je jako dopravní IFA AS 16, rok výroby 1977. Dále máme zásahovou výstroj a výzbroj pro devět hasičů i přenosnou motorovou stříkačku PS12 a PS8.

Váš sbor patří k aktivním, ale i úspěšným kolektivům. V čem?
Účastníme se různých hasičských soutěží a setkání. Vloni jsme třeba obhájili vítězství v Náchodské hasičské Primátor lize.

Slyšela jsem, že udržujete i velice úzkou spolupráci se zahraničím. Jak takové partnerství funguje?
V loňském roce jsme oslavili dvacet let spolupráce s hasiči z německého Forstu. Začalo to úplně banálně: volali z hotelu Orlík, který stojí kousek od nás, tedy u vstupu do Teplického skalního města, že se u nich ubytovala skupinka hostů z Německa a ti že mají zájem setkat se s nějakými místními hasiči. Překonali jsme počáteční „oťukávání se" a postupně navázali velice úzké přátelství. Několikrát se i vzájemně navštívili.

Určitě se věnujete i výchově mladé generace. Jak děti a mládež do aktivit zapojujete?
V našem sboru má velkou tradici kroužek mladých hasičů, který byl založen již roku 1958. S tím souvisí i pořádání letních táborů, kterých proběhlo již více než padesát. V podstatě všichni, kdo jsme teď v Bukovici u hasičů, jsme si prošli naší mládeží. Současný velitel patří dokonce k těm prvním mladým hasičům v obci, přihlásil se v roce 1960.
V současné době máme v kroužku dvacet sedm dětí ve věku od šesti do osmnácti let. Naši mládežníci sice nevozí tolik medailí jako ostatní sbory, ale zase práce v kroužku se jim vryje pod kůži natolik, že je baví i v dospělosti.

Pravidla soutěže Dobráci roku
Projekt Českého rozhlasu Region ve spolupráci s regionálními Deníky potrvá do konce června příštího roku, kdy vše vyvrcholí velkým finále. Vítězům organizátoři zajistí velkolepou show s hudebním programem v ceně 100 tisíc korun.
Každý týden se tým ČRo Region spolu se zástupci regionální redakce Deníku vypravuje do jednoho z přihlášených a následně vylosovaných sborů dobrovolných hasičů. V pátek po 15. hodině si na vlnách ČRo Region poslechnete medailonek příslušného sboru dobrovolných hasičů.
Reprízu naladíte v neděli po 15. hodině. Každou sobotu pak v Deníku najdete reportáž z natáčení.
Pro daný SDH můžete hlasovat vždy od páteční 15. hodiny celý týden až do dalšího pátku. Hlasování skončí také v 15.OO hodin a začne následné hlasování pro další SDH. Hlasovat lze prostřednictvím SMS na telefonní číslo 900 11 04, pro hasiče z Bukovice hlasujte prostřednictvím SMS ve tvaru:DOBRACI (mezera) BUKOVICE
Cena jedné SMS jsou 4 koruny. Podrobnosti najdete na webu: www.dobraciroku.cz.