"Nemůžu se dočkat nejen já, ale je to důležité hlavně pro spoluobčany města Opočna. Už tak tu byla doprava hustá a jelikož jsou všude uzavírky, auta míří přes Opočno a doprava ještě více zhoustla. Auta se tu hromadí i přes víkendy, kdy tady byl relativně větší klid. Teď ještě navíc budeme mít řepnou kampaň," obává se zhoršení už tak tíživé situace starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Obchvat se předčasně otevřel letos 11. srpna, ale po týdnu se opět uzavřel, chyběla mu potřebná povolení a objevily se připomínky. Na jejich základě došlo ke změnám a úpravám dopravního značení.

Nešlo jen o samotný obchvat, ale i mimoúrovňové křížení cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou, která ji překonává přemostěním.

Podle vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí v Dobrušce u obou staveb byla provedena kontrolní prohlídka a čekání na zprovoznění už nebude trvat dlouho: " K 29. září má speciální stavební úřad všechny podklady pro vydání souhlasu se zahájením zkušebního provozu na přeložce silnice č. II/298 a předčasného užívání mimoúrovňového křížení cyklostezky Opočno – Dobruška s přeložkou silnice. Lze předpokládat, že k vydání příslušných povolení by mohlo dojít v nejbližších dnech. Po nabytí právní moci povolení bude možno stavby užívat."

Ve zkušebním provozu bude obchvat na základě požadavku hygienické stanice do konce května 2021. Průjezdnost během této doby bude standardní.

Na obchvat města čekalo Opočno tři desítky let, stavba přibližně dvoukilometrové první části, která město obchází ze severní strany, vyšla na 147 milionů korun včetně DPH. Investorem stavby byl Královéhradecký kraj, administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací. Na financování projektu se podílelo ministerstvo průmyslu a obchodu dotací ve výši 110 milionů korun. Obchvat ve směru od Dobrušky začíná na nově zbudované silnici a křižovatce nad Broumarem a obchází město ze severu až ke kruhovému objezdu u Jordánku.

Podle hejtmana Jiřího Štěpána je stavba důležitá pro dopravu v celém regionu: "Dopravní zatížení města a obcí v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny výrazně narostlo. Obchvat Opočna je jednou z důležitých staveb, které zklidní dopravu v zastavěných oblastech a podstatně zlepší životní podmínky a zvýší bezpečnost obyvatel."

Na realizaci ještě čeká druhá etapa - ta jižní. Přibližně1,5 kilometru dlouhý úsek silnice odvede těžkou dopravu i ze zbylé zastavěné a rovněž velmi zatížené části města. Navazovat bude na již zmíněnou kruhovou křižovatku u Jordánku. Mělo by jít o investici o objemu okolo 165 milionů korun bez DPH. S daní bude šplhat k 200 milionům korun. Po majetkoprávním vypořádání a vyřízení všech potřebných kroků by stavební práce mohly začít příští rok.