Nejen při každoročních vzpomínkových setkáních při příležitosti lidické tragédie, ale i obecně – morálním apelem Štemberkovy oběti, kdy tváří v tvář smrti odmítl milost nabízenou nacisty a raději zůstal se svými farníky a společně s nimi byl i popraven. Právě proto o Štemberkovi vznikají povídky a romány, proto o něm píší studenti diplomové práce a prezidenti mu in memoriam udělují státní vyznamenání… A také na Pecce se téměř každý rok Štemberka připomíná nějakou akcí.

Letos této osobnosti věnovala větší projekt s názvem Po stopách P. Josefa Štemberky Římskokatolická farnost v Pecce. Určený byl pro žáky zdejší základní školy a cílem bylo seznámit se s jeho životem detailněji z lidského hlediska i z hlediska Štemberkova duchovního odkazu.

Projekt měl dvě části, první proběhla v pondělí 10. dubna a v doprovodu pedagodů se jí zúčastnila na čtyři etapy celá škola – podle tříd od nejmladších, po nejstarší. Děti se na faře setkaly se „skutečným" Štemberkou a jeho hospodyní Antonií Škrdlovou v podání peckovských farníků, kteří je nechali nahlédnout do svého běžného života – je známo, že Štemberka měl rád přírodu, včelařil a na své zahradě v Lidicích vysadil řadu ovocných stromů, o které nejen pečoval, ale také zužitkovával jejich plody. Děti mohly ochutnat bezovou šťávu a chleba s medem. Následně se byly podívat v kostele, kde byl Štemberka coby novorozeně 2. února 1869 pokřtěn. V kostele bylo ukryto několik indicií, které děti musely najít a s jejich pomocí pak hledali domy, kde ve Štemberkově době probíhala školní výuka. Okruh menších dětí následně směřoval do knihovny, kde jim knihovnice přečetla úryvek z románu Františka Křeliny Každý své břímě…, a končil opět na faře, kde si na závěr s P. Štemberkou zahrály karty (karty totiž podle dobových svědectví hrál rád) a shlédly i kratičkou ukázku z filmu Lidice.

Starší žáci, tj. druhý stupeň, pokračovali Peckou dál až k tzv. Štemberkově vile čp. 187, kterou páter nechal pro sebe a své sestry postavit ve 40. letech „na dožití" na místě svého rodného domku. Cestou se setkali s žijící pamětnicí Boženou Hylmarovou a v Domě s pečovatelskou službou si prohlédli dobové fotografie, dokumentující Štemberkův život a zkázu Lidic. Putování zakončili opět v knihovně (poté, co trochu nahlédly, jak Pecka vypadala v době Heidrychiády) četbou z románu Františka Křeliny a na úplný závěr zhlédly na faře dramatickou závěrečnou scénu z filmu Lidice.

Takové tedy bylo seznámení s P. Štemberkou v první části projektu. V té druhé už děti musely pracovat samostatně pod vedením učitelů. První stupeň měl Štemberku ztvárnit výtvarně, druhý stupeň literárně. U naprosté většiny prací, zvlášť literárních, překvapila jejich dobrá úroveň a hlavně osobní zaujetí, s nímž se děti tématu věnovaly a vytvořily i zajímavá audiovizuální dílka nad rámec zadaných kategorií.

Nelehký úkol vybrat z těchto prací ty nejlepší měla sedmičlenná porota, která se sešla poslední květnový pátek a předsedali jí farář P. Mariusz Robak a starostka Hana Štěrbová. Společně s pedagogy základní školy prezentoval odborný názor za výtvarnou část místní malíř Petr Stuchlík a za literární část autorka pohádek Naďa Hamanová. Z několika desítek prací jich porota k další prezentaci na výstavě na hradě Pecka doporučila dvacet a deset z nich ocenila.

Slavnostní vyhodnocení a zároveň vernisáž výstavy vybraných prací se uskutečnila v úterý 6. června v klenbovém sále hradu Pecka. Pan farář a paní starostka předali vítězným autorům diplomy a hodnotné ceny, mezi kterými byly nejen štemberkovské materiály věnované Arcibiskupstvím pražským, ale například i volné vstupenky do Památníku Lidice nebo exkurze do Státního okresního archivu v Jičíně.

Vítězné práce si vyžádal Památník Lidice a také v Pecce se počítá s jejich dalším využitím při přípravě stálé expozice věnované P. Štemberkovi. Aktuální výstava z projektu Po stopách P. Josefa Štemberky na hradě Pecka bude k vidění do konce června.

Věra Kociánová