Největší festival místních akčních skupin v Česku a zároveň setkání všech přátel a významných aktérů rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou leader – to je každoroční Leaderfest. Ten letošní se koná od 5. do 7. června v Harrachově.

Přináší i dvě akce pro veřejnost. Pro odborníky je na středu 5. června od 9:30 připraven seminář Agrolesnictví, který přiblíží téma adaptace na klimatickou změnu cestou udržitelného zemědělství i legislativu a dostupné dotační tituly.

Pro každého jsou v programu venkovské trhy ve čtvrtek 6. června od 14. hodin. Obě akce se konají v Kulturním centru Harrachov, případně jeho blízkém okolí.

Program tohoto, již 14. ročníku Leaderfestu je příležitostí nejen k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe, ale také k přátelskému setkávání těch, kteří aktivně podporují rozvoj venkova. „V tomto duchu se nese i program, jehož součástí jsou exkurze, workshopy a společenské večery v hotelu Sklář a kulturním centru. Zúčastní se jej přes čtyři sta lidí z celé republiky, především z místních akčních skupin,“ popsal mluvčí krajského úřadu Libereckého kraje Jan Mikulička.

Pořadatelem Leaderfestu 2024, který se koná za podpory Libereckého kraje, je Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky a krajskou sítí Místních akčních skupin Libereckého kraje. Záštitu nad akcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta a členové rady Libereckého kraje Jiří Ulvr a Václav Židek.

Místní akční skupina je na politice nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů. Základním cílem skupin je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Místní akční skupiny pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje a metodou leader, mezi jejíž základní principy patří rozvoj regionů založený na plánech a strategiích, které vznikají takzvaně zdola, v partnerství s místními obyvateli, podnikateli, spolky a samosprávami.

Zkratka leader pochází z francouzského spojení Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale, které znamená Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Základními sedmi principy této metody jsou přístup zdola nahoru, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje a spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, Evropské unie a dalších zemí.