Stávající hejtmany – Lubomíra France (ČSSD) a Radka Martínka (ČSSD) jsme požádali o odpovědi na dvě hodnotící otázky.

Které věci se vám za uplynulé čtyři roky povedly a co vám v tom pomohlo?

Lubomír Franc.Franc: Na počátku volebního období se díky iniciativě Královéhradeckého kraje podařilo zprovoznit obchvat České Skalice. Díky úspěšné moderaci kraje se v krátké době podařilo úspěšně odblokovat spor o pozemky, bez kterých by byly zmařeny stomilionové investice do budování této významné dopravní stavby. Díky našemu dlouhodobému a odpovědnému přístupu funguje nyní krajské zdravotnictví transparentně a především je jeho ekonomika stabilizovaná. V této oblasti jsme udělali některé sice bolestivé, ale velice potřebné kroky, které přispěly k celkové stabilitě, a současně se podařilo realizovat řadu užitečných oprav a rekonstrukcí. Zdravotnictví jako velice citlivá oblast poskytující klíčové veřejné služby funguje v našem kraji efektivně a spolehlivě. Podařilo se úspěšně spustit projekt integrované veřejné dopravy, díky kterému se v kraji cestuje na jednu jízdenku, a tento systém se z našeho kraje postupně rozšiřuje i k našim jižním sousedům na Pardubicko.

Martínek: I přes propady daňových příjmů se podařilo snížit dluhy Pardubického kraje o 624 milionů korun. Ke krajskému rozpočtu jsme byli nuceni přistupovat velmi konzervativně. Pardubický kraj byl z minulých let mimořádně zadlužený. Naši předchůdci nadělali dluhy za téměř tři miliardy korun, což je vysoká částka. Podle informací z ministerstva financí patří Pardubický kraj pod vedením sociální demokracie ke třem krajům v republice, kterým se podařilo snižovat dluhy a nenavyšovat je. Dosáhli jsme toho úsporami na provozních nákladech. Díky evropským fondům a urychlení jejich čerpání se nám podařilo výrazně investovat. Ročně to byla přibližně jedna miliarda korun. Patříme k regionálním operačním programům s nejrychlejším čerpáním dotací.  Pečlivě jsme se připravovali, abychom evropské peníze nasměrovali tam, kde přinesou největší užitek. Po vzoru Rakouska, kde koncepčně investovali do rozvoje turistického ruchu, jsme vytipovali tři oblasti podpory. Peníze jsme soustředili do míst, která mají největší turistický potenciál. Dvě největší investiční akce v celkové hodnotě 471 milionů korun, které v posledních letech Pardubický kraj připravil, jsou určeny nemocnicím. Na multioborový pavilon v Pardubické krajské nemocnici přispěje Evropská unie 259 miliony korun. Projekt svitavské psychiatrie získá z regionálního operačního programu 141 milionů. Za úspěšné považuji také kroky ve školství, které reagovaly na dramaticky se snižující počet žáků. Zavedením stipendií motivujeme žáky, aby studovali technické obory a učili se řemeslům, která jsou zárukou toho, že naleznou uplatnění na trhu práce. Na rozdíl od státu nesnižujeme dotace dobrovolným hasičům a do sociálních služeb.

A z druhé strany: na co pyšní nejste, proč se to  nepovedlo, co v tom bránilo?

Franc: Je třeba nadále usilovat o dostavbu dálnice D11 Královéhradeckým krajem. Během posledních čtyř let bylo vedení kraje v tlaku na centrální instituce státu, které jsou za dálniční výstavbu zodpovědné, velice aktivní. Přesto je třeba v tomto úsilí pokračovat: výstavba dálnice rozhodně nepokračuje tempem, které by mohlo obyvatele našeho regionu uspokojovat. Je třeba dále pokračovat v reformě krajské sítě škol: jde o kroky, které jsou nepopulární, ale dlouhodobě prospějí krajskému školství. Výběrové školy musí být opět především pro nadané studenty a technické středoškolské obory, o jejichž absolventy je na trhu práce velký zájem, by se měly dále rozvíjet a lákat větší zájem studentů i veřejnosti obecně.

Radko Martínek, hejtman Pardubického krajeMartínek: Před problémy, které se objevovaly, jsme nikdy nestrkali hlavu do písku, ale snažili se o jejich řešení. Velmi mě mrzí, že se nám nepodařilo plně oddlužit nemocnice. Je to problém, který  však má řešení pouze za přispění vlády a pojišťoven. Zdravotnická zařízení jsme zdědili ve špatném stavu.  Nejlukrativnější obory v těchto nemocnicích byly našimi předchůdci z Koalice pro Pardubický kraj a ODS tzv. pronajaty soukromníkům. Zisky nyní samozřejmě nemocnicím chybějí.  Nemůžeme se pak divit, že jsou nemocnice neustále v ekonomických problémech, které Pardubický kraj musí řešit. Stále mě trápí dopravní obslužnost. Záměr byl správný, ale odborná společnost, kterou si kraj na změnu systému najal, neodvedla dobrou práci. Mnohé se už vyřešilo a systém funguje. Jsou ale ještě místa, kde vše v pořádku není. Velmi mě to mrzí.
Kraj dokončil veškeré přípravy na výstavbu klíčových silnic R43 a R35, ubránili jsme se mnoha soudním napadením. Silnice R35 již má i posouzení vlivu na životní prostředí  EIA, a přesto se nestaví. Je to velké pochybení vlády, které bohužel kromě celostátních důsledků má velmi negativní dopad na ekonomiku především východních oblastí kraje, a to mě velmi trápí.   (bn)