Tehdejší oficiální média se podle ní snažila nebezpečí bagatelizovat a bylo prý víc než jasné, že je to na pokyn Moskvy. „Od kolegů z jižní Moravy jsme ale věděli, že jde o velký průšvih, protože rakouská televize tomu věnovala velkou pozornost a každý den zveřejňovala mapu se skutečným i předpokládaným pohybem nebezpečného radioaktivního mraku nad Evropou,“ říká Sylva.

A právě toho roku se musela zúčastnit prvomájového průvodu. „Vždycky jsem ohlásila, že se průvodu zúčastním ve svém bydlišti, skočila jsem do prvního vlaku do východních Čech a strávila hezký první máj doma, bez projevů a bez třepetalek. Tehdy ale naše fakulta vydala přísné nařízení, že do průvodu musíme všichni, a tak jsme tam šmajdali bez ohledu na radioaktivitu.“

Teprve později vyšlo najevo, že nebezpečný mrak proplul nad Československem přesně den před povinnými prvomájovými oslavami.

Ještě hůř dopadli cyklisté. Šest dnů poté začal Závod míru v Kyjevě - tedy asi jen sto kilometrů od Černobylu. Západní sportovci účast v riskantním podniku odřekli, čeští tam museli. „Sovětský svaz poručil, tak se jelo. Za 'komančů' se s lidma prostě nikdo nepáral,“ konstatuje Sylva.