První letošní beseda starosty města Turnova s občany se konala v daliměřické „Hasičárně".

Tomáš Hocke přišel zhruba sedmdesáti lidem představit návrh územního plánu, podle kterého by se měla v budoucnosti rozvíjet část Daliměřic, která už léta tvoří přilehlou část města na pravé straně Jizery. Starostovi Hockemu šlo především o zmapování rozvojové části kvůli inženýrským sítím, kde by v budoucnu měly stát bytové domy, provozovny a občanská vybavenost.

„Chci postupně zavítat do jednotlivých čtvrtí Turnova, abych podrobněji poznal problémy jednotlivých částí," řekl starosta a přiblížil nejnovější stav na přípravě sportovně-rekreačního areálu Maškovky, rekonstrukce ZŠ v Alešově ulici a stavbu daliměřické Waldorfské školky. „Zastavovací studie Daliměřic je daleká budoucnost, ale už dnes musíme řešit například kanalizaci, která je provozně na hranici možností a proto se územní plán dotkne každého, podobně jako výstavba výrobny Kamaxu v nedaleké průmyslové zóně," řekl v úvodu starosta Hocke.

Proč máme dražší vodu než v Praze?

První dotaz občanů se však týkal ceny vody: „Proč máme v Turnově dražší vodu než v Praze a prakticky jednu z nejdražších v republice?" „Kvůli vodnému a stočnému pořádáme v polovině února samostatnou besedu s občany města na KC Střelnici, avšak naše voda je drahá hlavně kvůli úvěrům," řekl starosta. A podrobně vysvětlil podstatu existence Vodohospodářského sdružení. Podle něj totiž po devadesátých letech do VHS vstoupilo 23 měst a obcí v době, kdy bylo v jednotlivých místech potřeba rekonstruovat vodovodní sítě, kanalizace a čističky odpadních vod, podobně, jako v Turnově miliardovou akcí Čistá Jizera. Jedině tak bylo možné získat na takové investice úvěry a dotace.

„Bohužel, podmínky smlouvy jsou pro Turnov nevýhodné v tom, že ve sdružení má více než třetinu majetku, ale rozhoduje o něm jen hlasy tří zvolených zástupců. V rozhodování o zvýšení ceny vody jej proto ostatní obce přehlasovaly," vysvětlil starosta. Lidé se domnívali, že bývalý starosta Milan Hejduk je v roli předsedy VHS ve střetu zájmů, ale Tomáš Hocke vysvětlil, že situace je složitější. „Zakládací smlouva sdružení je platná ještě pět let. Pak teprve bude možné v pozici VHS a Turnova něco měnit," dodal.

Vyřeší město chyby minulého vedení?

V dotazech se občané zaměřili na řešení dopravy v městě, úzkých ulic, potíže při dopravě dětí do mateřské školy v Daliměřicích, na nutné opravy povrchů vozovek, chodníků, na možnosti zakrytí autobusových zastávek, nakonec i na likvidaci odpadků poblíž zámku Hrubý Rohozec a výskyt psích exkrementů. Občané starostu upozornili na rozbujelou byrokracii jeho úřadu při žádostech o úpravu zeleně, loňského úklidu sněhu a čištění vpustí odpadních vod ze silnic.

Kritizovali postup bývalého vedení radnice při plánování širokých chodníků v Bezručově ulici, chybějící cyklostezku, špatnou a dosud neopravenou kanalizaci a celkového řešení povrchové vody v oblasti Vesecka.
Na stále neuzavřenou causu Walderode upozornil bývalý místostarosta Josef Kunetka: „Jestliže projdou církevní restituce, půjdou na řadu restituce bývalých šlechticů a v případě vítězství paní Johanny Kammellandrové (dědička majetku po K.D. F. Walderode-pozn. red.) by mohlo mít město i zdejší podnikatelské subjekty, veliké problémy," řekl Kunetka.

Starosta Hocke v závěru setkání občany vyzval, aby mu akutní případy telefonovali, ty složitější zaslali i s popisem e-mailem. Besedy se zúčastnil i místostarosta Jaromír Pekař a jen tři zastupitelé.

Otakar Grund