Taková situace by se už opakovat v budoucnu neměla. Tedy pokud projde plán zdejší radnice a Povodí Labe postavit kolem východní části města téměř dva kilometry dlouhé a tři metry vysoké protipovodňové hráze a zdi.

S parametry bezpečnostního opatření se v polovině týdne seznámili i obyvatelé města. Ne všichni však byli z plánů radnice nadšeni. V sále Jiráskova divadla, kam si projektanty přišlo poslechnout zhruba 80 lidí, totiž zazněly i hlasy, že navrhovaná zeď je příliš vysoká a že v některých místech nadělá více paseky, než kdyby žádná nebyla.

Navrhovaná opatření

Hráze
Úsek 1 – Podél garáží. Délka hráze: 265 m. Výška: 0,75 – 1 m.
Úsek 2 – U zimního stadionu a podél náhonu a ČOV. Délka: 373 + 93 m. Výška: 0,75 až 2 m.
Úsek 3 – Od zimního stadionu a uzávěr na náhonu. Délka: 786 m. Výška: 1,5 až 3 m.

Zeď
Levý břeh – Délka: 260 m. Výška: 2 až 3 m. 

„Možná by bylo lepší, kdyby se konečně vyčistilo koryto řeky. Když bylo loni v létě to extrémní sucho, tak jsem si prošel část koryta a v jednom místě jsem píchnul do dna klacek. A nestačil jsem se divit. Bylo tam dobrých devadesát centimetrů bahna," řekl jeden z občanů.

Další přítomné ženě pak vadila výška stěny. „Máme ji přímo u baráku. To bude tedy výhled. Nešla by trošku snížit a posunout. Vždyť se tam bude ještě víc ta voda kumulovat," doplnila žena z menšinového „klubu" stěžovatelů. Starosta města Pavel Louda tento tábor ubezpečil, že k připomínkám bude jak město, tak i projektanti, přistupovat tak, aby se našel vhodný kompromis. „Budeme hledat společné řešení. Doufám však, že připomínky nijak zásadně neovlivní, či dokonce nezhatí, celý záměr," řekl starosta s tím, že je město v otázce protipovodňového opatření limitované časem, respektive dotacemi, které by měly pokrýt 85 procent nákladů. „Musíme to zvládnout v období 2017 až 2020. Pokud se tak nestane, můžeme celý projekt odpískat," uvedl první muž novobydžovské radnice, který doufá, že se žádné zásadní problémy, a to už buď ze strany připomínek obyvatel, či průtahy se soutěží na realizaci stavby, nenastanou a první dělníci se ve městě ubytují již v roce 2017. Podle prvotních propočtů by stavba protipovodňových opatření měla stát v rozmezí od 70 do 105 milionů korun.

„Podle studie z ČVUT na posouzení škod by v případě stoleté vody město bez zdí mělo škodu až 275 milionů korun. Se zdí pak milionů patnáct. Při dvacetileté vodě by pak rozdíl byl až 160 milionů," řekl jeden z projektantů stavby Zdeněk Pilař, který v projektu předpokládá tři hráze a dvě železobetonové zdi, které budou dohromady měřit 1 776 metrů.