„Vydělám si měsíčně asi dvanáct tisíc korun čistého. Nájem platím šest tisíc korun, nějaké peníze taky padnou na jídlo a moc mi toho nezbude. Šetřit se rozhodně z takové výplaty nedá. Pokud bych měl děti, tak netuším, z čeho bych je živil," svěřil se pětadvacetiletý číšník Petr Novotný z Hradce Králové.

V podobné situaci ovšem není sám. Více než dvě třetiny Čechů (71 %) žijící samostatně v domácnosti mají potíže vyjít se svým čistým měsíčním příjmem. Ten v loňském roce činil průměrně 16 100 korun.

Problémy vyjít s měsíčním příjmem však mají nejenom  lidé žijící samostatně. Obdobně jsou na tom v naší republice také páry. Sedmašedesát procent z nich  má problém vyjít s vydělanými penězi. Jejich měsíční příjem v loňském roce dosahoval průměrně částky 12 200 korun na osobu, tedy o 3 900 korun méně než v případě jednočlenných domácností.

Možnost sdílet příjmy se svým partnerem jejich finanční situaci a potažmo život značně vylepšuje.

„Výhodou lidí, kteří žijí se svým partnerem v domácnosti, je, že společné výdaje, jako je nájem či energie, mohou hradit ze dvou měsíčních příjmů. I když je pak průměrný příjem na osobu nižší než u singles, po zaplacení společných výdajů zbývá párům více peněz na uspokojení dalších životních potřeb.

V neposlední řadě mohou lidé žijící ve společné domácnosti čerpat morální a duševní podporu od svého partnera. Prokázal to i náš průzkum, podle kterého hledá naprostá většina lidí v tíživých finančních situacích citovou (96 %) i finanční (82 %) podporu u svých nejbližších," vysvětlila Markéta Fixová ze společnosti KRUK, která spravuje pohledávky.

Složitou finanční situaci  takzvaných singles potvrzuje také fakt, že více než polovina z nich si nemůže dovolit neočekávaný výdaj přesahující částku 9 600 korun (53 %).

Důvodem jsou zejména neexistující finanční rezervy vytvořené pro případ budoucí potřeby. V případě lidí žijících v páru se jedná pouze o každého třetího člověka (38 procent).

Jako singles žije v České republice přibližně desetina lidí ve věku od 20 do 39 let. Častěji vstupují do domácností singles muži (62 %). Je to dáno tím, že po rozpadu rodiny zůstávají jako „single" obvykle právě oni, zatímco ženy vytváří spolu s dětmi neúplnou rodinu a stávají se z nich matky samoživitelky.