Mohl by Českou republiku postihnout výpadek elektřiny neboli blackout? Pravděpodobné to není. Jisté ovšem je, že zatmění Slunce ovlivní chod fotovoltaických elektráren, které čerpají energii právě ze Slunce.

„Nedokážu posoudit, jaký vliv bude mít zatmění Slunce na energetiku. Je ale pravda, že dojde ke krátkodobému snížení světelného toku ze Slunce. Vzhledem k tomu, že má být dnes pěkné počasí, je pravděpodobné, že fotovoltaické elektrárny budou pracovat. Na druhou stranu je zatmění Slunce úkaz, o kterém se ví dlouho dopředu a je tudíž možné se na něj připravit," uvedl předseda Astronomické společnosti Pardubice Martin Slezák.

V současnosti je v České republice instalováno zhruba 30 tisíc fotovoltaických elektráren, což činí asi 10 procent celkového výkonu.

„Pokud soláry vypadnou, neznamená to jen desetiprocentní zátěž navíc. Protože se zvýší poptávka po energii – lidé třeba začnou víc svítit – může být rozdíl proti normálu až čtyřnásobný," upozornil při přednášce na brněnské hvězdárně odborník na energetiku Karel Vinkler.