Novou expozici pro návštěvníky otevřelo Muzeum války 1866 na Chlumu na Královéhradecku.

„Krvavou bitvu mezi pruskými a rakouskými jednotkami přibližuje například nové dioráma, ukázky zbraní či filmové projekce,“ vysvětlila Naďa Machková Prajzová, ředitelka Muzea východních Čech v Hradci Králové, které muzeum na Chlumu spravuje.

Expozice návštěvníkům představuje výstroj a výzbroj jednotlivých jednotek a seznamuje s rozdílnými způsoby boje bojujících stran. Krátký film v expozici navodí pocity tehdejšího vojáka v krvavé řeži v lese Svíb. Součástí expozice jsou také ukázky dobového tisku a vzpomínky přímých účastníků bojů.

„Nechceme jen ukazovat nablýskané uniformy a knoflíky, ale chceme návštěvníka provést jednotlivými důležitými fázemi bitvy a ukázat jim, jakou roli hrálo dělostřelectvo, pěchota a jízda,“ řekla Naďa Machková Prajzová.

Návštěvníci muzea mají možnost si prohlédnout na ploše 2,4 krát 2,4 metru dioráma bojů mezi lesem Holá a Dohalicemi, na kterém je rozmístěno na 481 cínových vojáčků.

„Bohužel asi žádné předměty, texty, ani dokonalá technika nedokážou návštěvníkům zprostředkovat masivní nasazení armád o síle téměř půl milionu mužů, utrpení tisíců raněných a padlých vojáků i koní, ani naprosté zpustošení zdejší krajiny,“ uvedlo muzeum na svém webu.

Nová expozice byla vybudována díky částce zhruba pět milionů korun z evropských dotací, součástí projektu bylo také vytyčení nové cyklotrasy procházející místy bojů z roku 1866. Výstava je umístěná 
v přístavbě původního muzea, která byla otevřena v roce 2010 a její vybudování stálo téměř 40 milionů korun.

Muzeum války 1866 na Chlumu je přístupné od 31. března do 30. září od úterý do neděle, od října do března je přístupné pouze o víkendech. V sousedství muzea je možné navštívit vyhlídkovou věž, která je však od listopadu do března pro návštěvníky uzavřená.

Bitvou na Chlumu 3. července 1866 vyvrcholily boje mezi pruskými a sasko-rakouskými jednotkami na území dnešního Královéhradeckého kraje. Za několik hodin zemřelo, bylo zraněno či zajato na padesát tisíc vojáků. Rakouské jednotky začaly po ztracené bitvě ustupovat směrem na Vídeň a habsburský trůn byl nakonec nucen přijmout pruské podmínky příměří.