Možnost online sledování kamer umístěných na těch nejproblémovějších místech ve městě mají kromě městských strážníků i příslušníci Policie České republiky. Archivace záznamu je v průměru deset dní a je nastavena specificky pro každou kameru dle potřeby.

„Hlavním cílem je prevence kriminality, ale i důsledná ochrana našeho majetku i nemalých investic, které jsme ve městě v poslední době provedli. Kamerový dohled vychází i z doporučení policie, proto do konce roku umístíme na čtyřech místech v prostoru vlakového nádraží a zejména dokončovaného autobusového terminálu dalších šest kamer," uvedl starosta Nového Bydžova Pavel Louda.

Kromě toho, že kamery zvyšují možnost odhalení trestných činů, působí i psychologicky – zvyšují totiž pocit bezpečí lidí.

Na letošní projekt, který stál přes 2,4 miliony korun, přispělo městu dotací 350 tisíc korun Ministerstvo vnitra.

Veronika Skřivanová