„Děkujeme oběma účinkujícím, farnímu úřadu ve Studenci i všem, kdo přišli a přispěli dobrovolným vstupným. Odhadem byla účast kolem stovky návštěvníků. Výtěžek 4633 korun posílí obecní spoluúčast na projektu obnovy nejstarší čistecké památky, která je předběžně odhadnutá na půl milionu korun," informoval starosta obce Ladislav Jiřička.

Socha Nepomuka je památkově chráněná a mělo by se tak podařit na její záchranu získat dotační prostředky z ministerstva kultury a Libereckého kraje. „Nebude to najednou, ale patrně ve dvou až třech etapách. Začít je ale třeba co nejdříve, protože podle znaleckého posudku je stav památky již havarijní," dodal starosta.