„Do budoucna bychom byli rádi, kdyby se počet návštěvníků zvýšil, především těch z řad veřejnosti. Školní exkurze jsou naplněné, za což školám děkujeme," řekl Tichý. Uvedl, že počet návštěvníků za první rok je částečně odhadnutý, protože pokladna obtížně evidovala předškoláky a také přesný počet lidí využívajících rodinné vstupné. Přesnější údaje o návštěvnosti bude mít archeopark až během letošního roku.

Archeopark, který vznikl v areálu pravěké vesnice, jež ve Všestarech rostla od roku 1998, kombinuje expozici pod širým nebem s muzejní částí umístěnou v moderní třípatrové budově. V objektu je možné si prohlédnout model pravěké krajiny, důlní šachty z pozdní doby kamenné, pravěkou jeskyni či akvárium s předměty nalezenými pod vodní hladinou. Návštěvníci mohou také využít promítací sál. Celkem je v archeoparku k vidění na 400 různých exponátů, kromě některých originálů i repliky pravěkých předmětů.

Archeoparku se podařilo v prvním roce fungování pokračovat v budování replik venkovních pravěkých domů v okolí zděného objektu. „Letos bychom to chtěli celé dokončit, v největším z domů z mladší doby kamenné chceme vybudovat kompletní vybavení, aby bylo vidět, jak lidé žili," řekl Tichý. Vloni se podařilo prodloužit cyklistickou archeologickou trasu, která vede z Hradce Králové do Všestar a poté do Smiřic. Ze Smiřic se mohou lidé vrátit do Hradce Králové po nové cyklostezce po břehu Labe.

Zvýšit návštěvnost archeoparku mají pomoci takzvané Dny živé archeologie, při kterých bude skanzen přibližovat život v pravěku. První z akcí se uskuteční 1. a 2. února a bude zaměřena na život pravěkých lidí během zimy.   (ag)