Druhé místo obsadily břestovce z Ústí nad Labem s téměř 22 tisíci hlasy, třetí v pořadí skončil dub z jihočeských Borovan s téměř 16 tisíci hlasy. Celkový počet hlasů v anketě dosáhl více než 175 tisíc. Novinkou letošního ročníku byla možnost hlasovat také prostřednictvím recyklace starého mobilu. Zástupci lípy z Lipky jich vysbírali více než dva tisíce, a tak si zároveň vysloužili Cenu ASEKOL v podobě venkovní solární dobíjecí stanice. Výsledky ankety budou dostupné na www.stromroku.cz.

Vítězná lípa roste u cesty směřující od panského sídla na Lipce k místu bývalého hřbitova, které je dnes upravené jako hrobka původních majitelů panství Kustošů. První panské sídlo zde postavili již ve 13. století, a tak lípa stará přibližně 800 let vítala na svět mnoho narozených na Lipce a pak je zase vyprovázela při jejich poslední cestě. K lípě se váže řada doložitelných událostí i nejrůznějších pověstí. Říká se, že pod ní tábořil Jan Žižka nebo že zde krátkou dobu pobýval Jan Amos Komenský. Dále se traduje, že láska partnerů, kteří se pod památnou lípou pomilují, bude nesmrtelná a přečká veškerá životní úskalí.

Zástupci lípy na Lipce převzali v Otevřené zahradě v Brně slavnostní ocenění, poukaz na odborné ošetření lípy od firmy Prostrom Bohemia a Cenu ASEKOL v podobě venkovní solární dobíjecí stanice. Lípa navíc jako vítěz národní ankety bude Českou republiku zastupovat v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku 2017.

Anketa Strom roku je charitativním projektem, a proto bylo hlasování zpoplatněné. „Jednotlivé finálové stromy bylo možné podpořit zasláním dárcovských SMS nebo koupí hlasovacích archů. Letošní výtěžek je vyšší než 175 tisíc korun a rozdělí se mezi dvanáct finalistů podle toho, kolik se pro každý strom podařilo nasbírat. Navrhovatelé pak finance použijí k péči o stromy, úpravě jejich okolí nebo výsadbě nových stromů," vysvětluje koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Letošní anketa také ve spolupráci se společností ASEKOL podpořila myšlenku recyklace elektrozařízení. Hlasující v anketě mohli sbírat použité mobilní telefony a následně je poslat společnosti k recyklaci. Za každý takto odevzdaný mobil získal finálový strom 20 hlasů navíc. Celkem se jich podařilo předat k recyklaci více než 6 tisíc. „Díky recyklaci nebude potřeba těžit tolik nerostných surovin, ušetří se tisíce litrů vody, sníží se spotřeba energie i další produkce odpadů," dodává Andrea Krůpová.

Výsledky ankety Strom roku 2016
1. Lípa na Lipce (Pardubický kraj) – 55 366 hlasů
2. Břestovce ve Smetanových sadech (Ústecký kraj) – 21 746 hlasů
3. Dub na návsi v Borovanech (Jihočeský kraj) – 15 806 hlasů
4. Dub v Cellerově štěpnici (Zlínský kraj) – 14 207 hlasů
5. Chudenická douglaska (Plzeňský kraj) – 13 770 hlasů
6. Domanínská lípa (Jihomoravský kraj) – 13 534 hlasů
7. Libáňská borovička (Královéhradecký kraj) –
13 291 hlasů
8. Kaštan Járy Cimrmana (Vysočina) – 10 536 hlasů
9. Bratřejovská hrušeň planá (Zlínský kraj) – 8 483 hlasů
10. Dub ze Zásady (Liberecký kraj) – 6 186 hlasů
11. Lípa u sv. Anny (Plzeňský kraj) – 1 992 hlasů
12. Otec dubů (Praha) – 449 hlasů

Celkem: 175 366 hlasů
Výtěžek hlasování pro stromy: 168 939 Kč
Odevzdaných recyklovaných mobilů: 6 385           Adéla Mráčková, PR a komunikace

Den stromů

Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře, nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích. V České republice připadá Den stromů na 20. října.

První den stromů na světě
Staré a posvátné háje se uctívaly a chránily od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci. První zdokumentovaný svátek sázení stromů se uskutečnil ve španělské vesnici Mondoñedo v roce 1594. Místo nazývané „Alameda de los Remedios" je stále osázené lípami a jírovci a událost připomíná nainstalovaná bronzová deska.

V malé španělské obci Villanueva de la Sierra se konal první Den stromů novodobé historie. Sázení stromů jako svátek inicioval v roce 1805 místní kněz s nadšenou podporou všech občanů.

Den stromů v USA a jeho rozšíření do dalších zemí
První oficiální oslavy Dne stromů proběhly v roce 1872 v americké Nebrasce na popud novináře a zároveň zapáleného ochránce přírody Julia Sterling Mortona. Jeho cílem bylo vyzdvihnout důležitost stromů. Při prvních oslavách v Nebrasce vysadili více než milion stromů. Myšlenka Dne stromů se rychle rozšířila po celých státech a později i na další kontinenty. Ke globalizaci Dne stromů přispěl Birdsey Northrop z Connecticutu v USA, který v roce v roce 1883 navštívil Japonsko a doporučil ve své zprávě Arbor Day (Den stromů) jako nástroj pro zlepšení kvality života v obci. Jeho zásluhou se nadšení pro Den stromů rozšířilo také do Austrálie, Kanady a Evropy.

Brazílie – 21. 9.
Česká republika – 20. 10.
Čína – 12. 3.
Egypt – 15. 1.
Filipíny – 25. 6.
Jižní Korea – 5. duben
Keňa – 21. 4.
Malta – 15. 1.
Německo – 25. 4.
Pákistán – 18. 8.
Polsko – 10. 10.
Portugalsko – 21. 3.
Srí Lanka – 15. 11.
Španělsko – 26. 3.
Tunisko – 9. 11.

Prvorepubliková tradice Stromkových slavností
Roku 1861 vzniká v Kutné hoře první okrašlovací spolek. Dne 30. 10. 1904 byl v Praze v restauraci u Chotěrů založen Svaz českých okrašlovacích spolků v království Českém se sídlem v Praze, v té době bylo u nás takových spolků už 237. Od roku 1904 až do roku 1951 vydával svaz časopis „Krása našeho domova". Nejčastější okrašlovací činnost prakticky spočívala v aktivitách při budování parků, sadů a alejí a následné péči o ně. Mezi další typické činnosti patřilo zatravňování prostorů před domy i na veřejných prostranstvích a následná kosení trávy, které často financoval některý za zámožnějších členů spolku. Spolky též dohlížely na květinové výzdoby veřejných prostranství. Nezanedbatelná byla i jejich činnost politicko-ideová. Zejména po roce 1918 se okrašlovací spolky začaly intenzivně spolupodílet na udržování tradic a posilování vlastenectví. Známou, dodnes viditelnou tradicí se stalo vysazování „Lip svobody".

Na našem území se první hromadné Stromkové slavnosti uskutečnili v roce 1906. Uspořádal je Svaz českých okrašlovacích spolků např. v Příbrami, Plzni, Dobříši, Spáleném Poříčí, Říčanech, Klatovech, České Třebové, Napajedlích a mnoha dalších obcích. Konaly se obvykle počátkem dubna. V roce 1920 tuto akci podpořilo svým výnosem i Ministerstvo školství a osvěty.
Den stromů v ČR – obnovená tradice
Přerušenou tradici v roce 2000 obnovili botanik Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Jako datum pro oslavu Dne stromů zvolili 20. říjen, protože se jedná o vhodnou dobu pro sázení stromů a v tento den slaví narozeniny šansoniérka a přítelkyně stromů Hana Hegerová.
Nadace Partnerství myšlenku Dne stromů dále rozvinula – založila grantový program určený na podporu komunitních výsadeb stromů. Díky němu se na území ČR podařilo od roku 2004 vysadit již více než 57 tisíc stromů a keřů. V roce 2011 dokonce u této příležitosti uspořádala rekord v sázení stromů, do nějž se zapojilo více než 4 tisíce lidí a vysadilo se téměř 7 tisíc stromů na 211 místech.
U příležitosti Dne stromů Nadace Partnerství od roku 2002 vyhlašuje výsledky celostátní ankety Strom roku. Při jejím vzniku se inspirovala lokální soutěží Brněnský strom roku, která reagovala na rozmáhající se kácení stromů v Brně. Celostátní anketa letos ocení jubilejního 15. vítěze, který následně postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku.

Další informace
Martin Patřičný – martin@patricny.com, 607 880 305
Výtvarník – dřevař, průvodce televizním dokumentem Kus dřeva ze stromu, autor knih a spoluautor obnovené tradice oslav Dne stromů.

Michal Veselý – michal.vesely@nap.cz, 775 958 907
Ředitel rozvoje v Nadaci Partnerství pomáhal dále rozvíjet myšlenku Dne stromů.