Ambulance zahájí činnost 21. září v Centru tradiční čínské medicíny.  Nemocnice si od centra slibuje jedinečnou možnost využít kombinaci metod tradiční čínské medicíny a moderní západní medicíny. Je to první pracoviště v Česku, které spolupracuje s čínskými univerzitními  odborníky.

Akupunktura, masáže a cvičení

U pacienta nejprve český lékař stanoví vstupní diagnózu. Ve spolupráci s čínským lékařem se pak určí  diagnóza z hlediska tradiční čínské medicíny a léčebný postup. Pokud však český lékař u pacienta objeví akutní onemocnění, které vyžaduje naléhavý lékařský zásah, přesměruje ho na příslušné oddělení nemocnice.

Vyšetření pomocí metod tradiční čínské mediciny spočívá v rozhovoru s pacientem a z tělesného vyšetření. „Dále je provedeno vyšetření vzhledu jazyka pacienta a podrobné vyšetření pulzu pohmatem," uvedli odborníci na webu nemocnice.

Co je čínská medicína?
Tradiční čínská medicína je souborné označení pro metody prevence, vyšetření a léčby, které vycházejí z tradičního čínského lékařství. Pohlíží na organismus jako na celek a její metody kladou důraz na energetickou rovnováhu organismu a na předcházení nemocem. Výzkumné centrum čínské medicíny v hradecké nemocnici zkoumá vliv čínské medicíny na onkologické pacienty či nemocné roztroušenou sklerózou.

A jakými způsoby se budou pacienti ambulance léčit? Mezi léčebné metody je zařazena akupunktura, podpůrné podávání bylin, masáže tuina, u nichž se využívá systému akupunkturních drah a bodů, a  staré čínské cvičení qigong, které  prohlubuje schopnost jedince vnímat proudění energie v těle a pozitivně se odráží na fyzickém i psychickém stavu.

Jedním ze způsobů léčby bude i čínská dietetika, která se vyvíjela tisíce let. Čínská dietní doporučení zohledňují roční období, konstituci člověka a jeho aktuální potřeby.

„Ambulance však nezajišťuje léčbu náhlých akutních onemocnění, zaměřuje se na řešení dlouhodobých zdravotních problémů," upozornili zástupci nemocnice.

V budoucnu by v nemocnici měla vzniknout celá klinika zabývající se tradiční čínskou léčbou. Klinika za zhruba čtvrt miliardy korun by měla začít pracovat do tří let a vedle léčby bude také vzdělávat odborníky v tradiční čínské medicíně pro střední a východní Evropu.