V letošním školním roce naše dobrovolnická skupina pracující v Jičíně a jeho okolí získala 11 rodin, které přijmou do svého domova dalšího syna či dceru. Někteří hostí studenty už podruhé nebo potřetí, ale většinou jsme uvítali rodiny nové.

Hostící rodiče už mají vybráno, s novou případnou dcerou nebo synem si už totiž delší čas dopisují nebo skypují, aby se obě strany poznaly a byly připraveny na roční nebo půlroční soužití. Přicházející student by si měl s členy své české rodiny rozumět a do Česka se těšit.

A naopak – vlastně už víme, že naše rodiny se těší, i když jisté obavy přece jen mají.

No, a proto naše pražské ústředí AFS pořádá tyto informační schůzky. Letos je v Praze, v Brně a v neděli byla tedy v Jičíně.

Co se vlastně rodiče na těchto schůzkách dovědí. Tedy v první řadě všechno o AFS, potom se seznámí s právními předpisy a pravidly hoštění – s povinnostmi rodiny, ale také studentů, kteří ještě nejsou plnoletí, a tak musí respektovat pravidla své české rodiny, navštěvovat školu, rozvíjet své zájmy v mimoškolských zařízeních a v neposlední řadě se naučit aspoň částečně česky a seznámit se s naší kulturou.

Není to vždycky lehké a zcela bez problémů, hlavně zpočátku, ale když studenti odjíždějí po roce domů, velice srdečně se loučí a slibují, že budou psát a určitě se přijedou zase k nám podívat. Velká většina z nich to dodrží a někteří se k nám vracejí pravidelně. Jedna z takových studentek, kterou hostila moje rodina, přijíždí každý rok a při poslední návštěvě mně řekla: „Já jsem u vás v Jičíně strávila nejkrásnější rok svého mládí.“ Dnes je jí 22 let a studuje ve své vlasti na univerzitě jazyky. Jedním z nich je čeština.

AFS má dlouhou tradici – už od 1. světové války. Za druhé světové války a po ní se krátce přidala i ČSR a jednou z prvních českých studentek, která vyjela do zahraničí byla bývalá senátorka Jaroslava Moserová, lékařka a překladatelka knih Dicka Francise, která v roce 2003 kandidovala na prezidentku ČR. Má velkou zásluhu na porevolučním obnovení AFS, jejíž činnost po r. 1948 byla utlumena.

Letos vyjíždí s AFS z naší republiky do zahraničních rodin víc než 50 studentů a my jim přejeme krásný pobyt a mnoho nových zážitků a zkušeností. A těm, které koncem srpna uvítáme u nás, přejeme, ať se jim u nás líbí a ať se jim Česko stane druhým domovem.

Jarmila Andrštová