Příležitosti využila více než stovka lidí.

Představení neslo název v Betlémě již není místo a nadsazenou formou představovalo nešťastné bloudění Marie a Josefa při hledání útočiště. Příchodu Spasitele však zlá vůle zabránit nedokázala.