Jaký podle Vás bude rok 2013 z hlediska cestovního ruchu v Jičíně?
Chceme se více zaměřit na pohádku, aby Jičín nebyl městem pohádky jenom jeden týden v roce, ale aby ji připomínal celoročně. Chceme například po městě rozšířit počet kostkovišť, jako bylo loni na Husově ulici. Jde o spoustu drobných akcí, které rodiny s dětmi nic nestojí, ale které by pohádku připomínaly po celou sezónu.

Dále letos například chystáme vytvořit nějaký materiál, který bude propagovat církevní objekty. Hodláme se zaměřit i na takzvanou církevní turistiku, která je na vzestupu. Podobných drobnějších propagačních akcí chystáme více.