Z knížky Zdeňka Šmída Pohádky pro dobrodruhy přišel dětem číst starosta města Ivan Doležal a místostarosta Aleš Svoboda. Čtení a vyprávění doplnily zpěvem a hrou na kytaru dívky z kroužku Škola hry na kytaru DDM pod vedením své učitelky Aleny Honegrové.

Svou kytaru nenechal zahálet ani pan starosta a společně se jim podařilo rozezpívat zcela zaplněný sál knihovny a snad i vytvořit pohodu a dobrou náladu dětem i dospělým. ⋌Stanislava Najmanová