Podhorní Újezd a Vojice pořádají 4. července Letní slavnost k uctění památky 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Ve 14. hodin si účastníci vyslechnou slavnostní projev u pomníku ve Vojicích. Ve 14.15 hod. se vydá průvod do sportovního areálu v Podhorním Újezdu. Tady začíná v 15 hodin koncert dechové hudby Javorka, v 16. hodin je plánován seskok parašutistů.

Město Jičín, Náboženská obec církve československé husitské v Jičíně a Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín chystají setkání v pondělí 6. července na Husově třídě u pomníku mistra Jana Husa, a to v 9 hodin.

Setkání bude zahájeno slavnostní fanfárou a úvodním slovem starosty Jana Malého.
O jičínském pomníku pohovoří Eva Bílková ze státního archivu. Slovo doprovodí vstup hudebníků pod vedením sestry Marie Stříbrné. Připraveno je i zamyšlení sestry farářky Církve československé husitské v Jičíně Marty Silné.

Vzpomínku zakončí smíšený pěvecký sbor Foerster písní Kdož jsú boží bojovníci. Odpoledne v 15 hodin začíná ve farní zahradě odpolední zastavení ve farní zahradě, slovem a písní provází vojenský kaplan Petr Šabaka.

V Popovicích pak bude v 17. hodin odhalena Husova zrestaurovaná socha. Při této příležitosti veřejnost vyslechne zamyšlení bratra faráře církve československé husitské Vladimíra Hraby. Připraveno je hudební vystoupení Pavla Krčmárika s pěveckým doprovodem.

V Hořicích jsou Husovské slavnosti plánovány rovněž na pondělí 6. července. Program: 17. hodin položení věnce k pomníku Jana Husa a ekumenická bohoslužba v modlitebně ČCE. Od 18 hodin tu pořádají koncert k poctě mistra Jana Husa

„Láska – pravda – naděje" Hudba známá i neznámá od 15. století po současnost, ovlivněná osobností mistra Jana Husa. Na programu jsou nejstarší písně staročeské, písně husitské, středověké písně sefardské, písně Petra Ebena na středověkou poezii, duchovní písně Zdeňka Lukáše a další překvapení Zpěv a flétna: Dana Krausová. Varhany: Ladislav Vrtocha.

V pátek 10. července chystají na Pecce pořad Mistr Jan Hus před 100 lety. Čtení z peckovských kronik ze začátku 20. století a místo mistra Jana Husa v kontextu současných českých dějin. Začátek je v 18 hodin.

V rámci Šrámkovy Sobotky zazní ve čtvrtek 9. července od 19.30 hodin v sále spořitelny koncert pro mistra Jana. Život Jana Husa je příběhem člověka hledajícího pravdu a na cestě za ní dobrovolně podstupujícího těžké zkoušky osudu. I tento pořad se ptá prostřednictvím Husova života a jeho historické interpretace: co je pravda? V komponovaném pořadu k 600. výročí upálení mistra Jana Husa vystoupí Alfred Strejček spolu se Štěpánem Rakem.

Tentýž pořad zhlédne veřejnost ve čtvrtek od 16 hodin v obřadní síni městského úřadu v Libáni a v pátek 24. července od 18 h. v Porotním sále Valdštejnského zámku.