Z těchto krajin přivezl do vlasti desítky nádherných obrazů, které vystavoval na nejedné výstavě nejen v regionu Českého ráje.
Jaroslav Volf kde všude byl, kam ho zavedlo zaměstnání nebo cesta, všude maloval. V pozdním věku se mu splnil dávný sen – malovat na Tahiti. Ale i z krátkých zahraničních pobytů a cest přivážel nové náměty. Těžištěm jeho do šíře rozvětvené malířské tvorby však zůstával rodný Český ráj a město Jičín, které zobrazoval v proměnách ročních období v detailním i panoramatickém zahledění. Nesmírně rád maloval Jičín, jičínská zákoutí, náměstí, uličky, zahradu, Valdickou bránu… Stále mám v paměti jeho obrazy Pod Koštofrankem, Jičín z Veliše, Zámecký park, Mariánský sloup, Židovská ulice, Havlíčkova ulice a mnoho jiných děl, z nichž cítíme malířův vřelý obdiv.

Malíře lákala kouzelná a líbezná krajina Českého ráje. Proto nejednou maloval v Prachovských skalách, u Sobotky, hradu Kost, nejčastěji a také snad i nejraději se nejednou zastavil, aby maloval dominantu Českého ráje – Trosky. Snad nejkrásnější je pohled od Samšiny. Ve všech ročních obdobích a z různých míst tento motiv u Jaroslava Volfa nacházíme.

Krása krajiny
Také okolí Sobotky, kterou mám rád, protože se zde narodil můj oblíbený český básník Fráňa Šrámek, si často připomínám Volfovými obrazy (Jaro pod Humprechtem, Zákoutí v Sobotce, Pohled od Stéblovic…). Jistě měl Jaroslav Volf mnoho dalších míst, kam se rád nejednou vracel, aby dal rozeznít kráse české krajiny na jeho paletě.

Pro Jaroslava Volfa byla přitažlivá nejen krajina, ale i zrcadlení hladin rybníků a řek (Jinolický rybník, Věžický rybník, Vypuštěný Hádek…). A pak je tu další inspirační oblast Volfova zájmu – krajina kolem Starých Hradů, Libáně, Libuně, Střelče, Sobčic, Železnice, Osenic atd. atd. Byl českou krajinou cele okouzlen. „Uprostřed líbezného koutu naší země," píše J. Volf, "pojmenovaného právem Český ráj, se prudce vzpíná dvojice čedičových skal s korunkami bělavého zdiva… Chvějivá krása tohoto kraje, rozvěšená cípatě mezi Jičínem, Turnovem a Mnichovým Hradištěm na vůni borovic, lesku rybníků a stínech pískovcových skal, vábí návštěvníka, aby unikl na chvíli shonu moderní doby…"

Tvorba Jaroslava Volfa byla představena na desítkách samostatných a společných výstavách nejen v regionu Českého ráje. Přehledy najdeme ve vydaných publikacích Ohlédnutí a Svět na paletě MUDr. Jaroslava Volfa (2013), v četných katalozích, o malířově díle byly napsány příspěvky mnohých autorů, proneseny proslovy k výstavám (dr. Jiří Smolík, Ludvík Kundera, dr. Jan Wagner, Hana Veselá, Jana Hofmanová…). Malíř potěšil přátele výtvarného umění založením a otevřením vlastní galerie ve svém domě ve Foersterově ulici pod Čeřovkou, ale také vydáním kalendáře Jičín a jeho kraj (1998) a řadou dalších výtvarných aktivit.

Tvořil s láskou
Za mnoho krásných chvil prožitých na výstavách děl lékaře a malíře Jaroslava Volfa, za jeho krásný vztah k rodné zemi, Českému ráji, Jičínu a chválu české krajiny jsem alespoň několika myšlenkami se zastavil a připomněl tvorbu, tvořenou s velkou láskou a obdivem. I když nás opustil v roce 2010, jeho dílo je stále s námi.    Josef Pavlík