Po třech letech do Jičína zavítá mládež z německého partnerského města Erbach a portugalského Ansiãa, která se ve dnech 5. – 14. srpna zúčastní tradičního projektu Youth meeting, tentokrát pod názvem Vzhůru ze dna – všichni na jedné lodi. Hlavním tématem setkání, kterého se zúčastní třicet tři mladých lidí, je nezaměstnanost a volba povolání, druhá část programu je pak věnována handicapovaným.

Hlavním organizátorem je mládež pod Římskokatolickou farností Jičín. „Letos naše společenství plní hostitelskou funkci, což znamená, že se musíme postarat o technické zázemí jako ubytování a stravování, ale především o bohatý program. Naším cílem je pomocí diskuzí, workshopů a her zlepšit komunikaci mladých se znevýhodněnými a naučit se čelit stále se zvyšující nezaměstnanosti. Důraz ale klademe i na aktivity, které stmelují skupinu lidí ze třech kulturně odlišných zemí. Naplánován je například výlet do Kutné Hory, ale i již tradiční prohlídka města Jičína," uvádí jedna z hlavních organizátorů Marie Strašíková.

Kořeny těchto setkání sahají do poloviny 90. let. První z nich proběhlo roku 1993 mezi Portugalci a Němci, o čtyři roky později se přidala i česká skupina. Každý rok se tak mladí lidé schází, aby poznávali odlišné kultury, rozvíjeli svou kreativitu a diskutovali nad společenskými problémy, které jsou pro Evropu aktuální. Výsledkem projektu jsou silná přátelství napříč Evropou, a to nejen mezi jednotlivými účastníky, ale i mezi jejich farnostmi a městy. Příští výměna proběhne za rok v portugalském městě Ansião. ⋌Ludmila Dršková, lida.drskova@gmail.com, 777 597 815