Ředitel Petr Novotný výstavu uvedl a žáci pěveckého kroužku ZŠ zazpívali v kostýmech písničky z pohádek.

Expozice je zakončením dlouhodobého celoškolního projektu s názvem Otevírám dveře do zahrady své duše. Žáci a žákyně se učili psychohygieně a relaxaci tvůrčím způsobem, zklidnění a prohlubování kontaktu se sebou samými. V rámci výuky ve svém ztišení podnikali cesty do zahrady své duše. Prožitky ztvárnili ve vystavených pracích.

Žákyně druhého stupně ZŠ praktické se v hodinách pracovního vyučování věnovaly háčkování a batikování šátků. Dále recyklování novinového papíru a jeho tvůrčímu zpracování. V následujících hodinách si pohrály s jehlou, nití a látkami, ze kterých se zrodila víla. Žáci II. stupně ZŠ praktické poeticky ztvárnili ve školních dílnách smyčcové hudební nástroje. Abstraktní práce, rukomalby a kolektivní díla jsou převážně prací dětských malířů ZŠ speciální.

Výstava v jičínské Knihovně Václava Čtvrtka potrvá do konce března.   Monika Eberlová